Det går att bygga livsmedelsbutiker som är både moderna och snygga och som erbjuder en god arbetsmiljö för de anställda.

På köpet kan dessa också bli en modern mötesplats för kunder, om bara viljan till nytänkande finns. 

Butiker som erbjuder en rymd i lokalen, likt en saluhall, bidrar också till att handelsplatsen åter igen kan bli en attraktiv plats för möten.

I en tid präglad av e-handel måste den fysiska handeln erbjuda en social komponent. På många orter saknas idag ofta de naturliga mötesplatserna – här kan livsmedelsbutiken fylla en viktig funktion.

Planerad City Gross i Skövde.

Genomtänkt design bra för välmåendet

En genomtänkt design av de miljöer vi vistas i gör gott för välmående och hälsa och idag känner vi väl till de faktorer som skapar trivsel och påverkar den rumsliga upplevelsen.

Dagsljus är en viktig faktor, användning av naturliga material som trä och sten gör gott för vårt välmående: ett exempel är att vår hjärtfrekvens sänks när vi möts av exponerat trä, som dessutom är ett vackert material som doftar härligt och skapar lugn och trivsel.

Trä är framtidens material, det ger även lågt klimatavtryck jämfört med betong och stål.

Isak Heedman

Variera den invändiga miljön

En internationell trend för butiker är att variera den invändiga miljön – allt behöver inte se likriktat ut i livsmedelsbutiker.

Låt det lokala synas mer i den fysiska miljön och låt det schablonmässiga stå tillbaka. 

Kan man dessutom få livsmedelsbutiken att samspela med omgivande bebyggelse har man tagit ytterligare ett steg i rätt riktning. 

Att också lyfta personalytorna och skapa en mer attraktiv arbetsplats nog så viktigt för att skapa en bättre kundupplevelse – glada medarbetare ger glada kunder.

Mänskliga dimensioner prioriteras bort

Men under flera decennier verkar de mänskliga dimensionerna av våra handelsplatser dessvärre ofta glömts eller prioriterats bort. 

Landet runt finns många sorgliga exempel på stora handelslådor med sterilt industriellt ljus och schablonmässiga lösningar, med interiör som knappt tillgodoser ens de mest basala kraven på trivsel och en sinnlig upplevelse.

Inte sällan dessutom okänsligt placerade i befintlig stadsmiljö.

Det finns alltså alla möjligheter att flytta gränserna för hur en livsmedelsbutik kan och bör se ut, och alla är vinnare i en sådan utveckling; personal, besökare och handlare.