Vad måste göras innan bemanningsföretag anlitas?

  • Förhandla med facket
    Att ta in ett bemanningsföretag betyder en förändring i organisationen. Facket måste därför informeras om förändringen. Sedan kan facket kalla till förhandling (medbestämmandelagen) om den nya organisationen.
  • Ta reda på om anställda vill ha fler timmar
    Finns det anställda som vill ha fler timmar (företrädesrätt till timmar) ska de frågas först. För att ha förtur till timmar ska du ha en anställning på minst 14 dagar, enligt kollektivavtalet för butik (detaljhandelsavtalet).
  • Motivera inhyrningen
    Chefen ska kunna motivera varför ett bemanningsföretag behövs. Detta gäller om kollektivavtal finns. I avtalet finns nio punkter som chefen ska kunna svara på. De handlar exempelvis om syftet med inhyrningen, hur länge och för vilka arbetsuppgifter. 

Jag var tvungen att tack nej till fler timmar, men nu kan jag. Kan chefen fortsätta hyra in personal då? 

Anställda som har rätt till och kan ta fler timmar ska i första hand få timmarna. Men om den anställda måste tacka nej kan chefen ta in bemanningsföretag. Den anställda kanske redan är schemalagd eller skulle jobba för många timmar i rad, vilket strider mot arbetstidslagen. Om detta skulle ändras så den anställda kan jobba timmarna så kan arbetsgivaren ändå fortsätta med bemanningsföretag. För företrädesrätten till timmarna gäller inte när bemanningsföretaget väl tagits in.

Vad gäller när anställda precis sagt upp?

Arbetsgivaren kan ha möjlighet att ta in bemanningsföretag precis efter en uppsägning. Anledningen är att uppsagdas rätt till återanställning gäller först efter att uppsägningstiden – och ytterligare fem veckor – passerat. (Enligt kollektivavtalet för butik, detaljhandelsavtalet).

Hur länge får en arbetsgivare anlita bemanningsföretag? 

Det skulle kunna vara permanent – om ingen anställd kan arbeta de timmarna som chefen vill ta in bemanningsföretag på. Men inhyrd personal får inte jobba på annan arbetstid. Är arbetstiden 8–23 får inhyrda varken jobba före eller efter det tidsspannet. 

Vad kan man göra om arbetsgivaren gör fel?

Bemanningsanställda kan vända sig till facket eller skyddsombudet på bemanningsföretaget. Den som är anställd på företaget som hyr in kan vända sig till facket eller skyddsombudet på arbetsplatsen. Du kan också vända dig till Handels fackliga rådgivning, Handels Direkt (länk).

Vad ska inhyrda i butik ha för lön?

Genomsnittslön av vad de anställda på arbetsplatsen tjänar. 

Vem har ansvar för den inhyrdas arbetsmiljö?

Både bemanningsföretaget och företaget som hyr in.