Chefer som inte kan lägga schema på rätt sätt. Chefer som trakasserar anställda. Chefer som inte tar ansvar för arbetsmiljö och säkerhet.

Listan över brister i ledarskap inom handeln kan göras lång och är ett stort arbetsmiljöproblemen i butiker och på lager. Det visar flera av Handels undersökningar bland skyddsombud och medlemmar. 

Till exempel anser över hälften av skyddsombuden på lagersidan, 56 procent, att cheferna har ett bristfälligt ledarskap. I butiker är motsvarande siffra 40 procent. Och så har det sett ut i många år. 

– Tyvärr har det inte blivit bättre. Jag tror att det är en direkt konsekvens av den slimmade bemanningen i handeln. Så såg det inte ut förr. Då var det fler medarbetare som delade på arbetsuppgifterna och inte lika sårbart, säger Linda Palmetzhofer, ordförande i Handels och fortsätter: 

– Med det synsätt som råder i många företag i dag har det blivit svårare för butikscheferna att styra. De kan behöva fler timmar i butiken, men deras chefer högre upp i kedjan kan säga ”nej, det finns inte fler timmar”. Chefen på den lokala arbetsplatsen upplever att besluten redan är fattade, någon annanstans. 

Svårare för chefer att vara chefer

Linda Palmetzhofer tror att det har blivit svårare för chefer att vara chefer.

Det beror dels på den tajtare bemanningen och på att många butiker hör till större kedjor. 

Det handlar också om att många chefer inte har de kunskaper de skulle behöva för att klara sitt uppdrag.

– Men de saknar inte bara utbildning, de har inte heller tillräckligt med tid att vara chefer. Ofta är det så tajt bemannat så de måste rycka in på golvet för att hålla den vanliga ruljangsen i butiken i gång. Då blir det svårt att ha tid för arbetsledning. 

Brister i schemaläggning

I arbetsledningen ingår också planering av bemanning och schemaläggning.

Även där finns det stora brister i chefernas kompetens, visar Handels senaste skyddsombudsundersökning. Det kan leda till både stress och konflikter. 

– Problemen växer om man inte hanterar dem. Det är viktigt att den som blir chef känner sig trygg i sin roll för att våga ta tag i problem som uppstår. Och att det finns möjlighet att få stöd inom företaget, säger Linda Palmetzhofer. 

Dåligt för branschen

Att dåliga chefer är dåliga för arbetsmiljön och för de anställda på arbetsplatserna är illa nog.

Men det är också dåligt för branschen i stort, menar Linda Palmetzhofer.  

– Det är en av de saker vi ser – att ledarskapet är en jätteviktig del i att höja yrkesstatusen. Många av våra medlemmar tycker att det är jätteroligt att jobba inom handeln, men villkoren gör att det inte blir hållbart och då slutar man. Och villkoren på arbetsplatsen är en direkt spegling av ledarskapet. 

När Linda Palmetzhofer ska säga vad hon tror krävs för att förbättra ledarskapet i branschen understryker hon det hon sagt tidigare: Att det krävs både utbildning och tid.

– Det handlar om att chefer måste känna till vilka regler som gäller i lag och kollektivavtal. Och de måste ha tid för att kunna jobba med personalfrågorna, inte minst bemanningsplanering och schemaläggning. Men också tid att arbeta med arbetsmiljön och se till att de anställda mår bra.

Ur Handels arbetsmiljöundersökning bland medlemmar 2022 (3 774 svarande)

Från Handels skyddsombudsundersökning 2023 (880 svarande)

Andel skyddsombud som svarat att bristfällig/dåligt ledarskap förekommer i ganska hög eller hög utsträckning på arbetsplatsen

Butik: 40 procent
Lager: 56 procent
Tjänstemän: 29 procent
Totalt: 43 procent

Andel skyddsombud som svarat att bristfällig/dålig planering av bemanning eller schema förekommer i ganska hög eller hög utsträckning på arbetsplatsen

Butik: 47 procent
Lager: 47 procent
Tjänstemän: 20 procent
Totalt: 44 procent

Vilka områden upplever du mest angelägna att arbeta med för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen? 

Förbättrad arbetsledning: 40 procent
Bättre bemanningsplanering/schemaläggning: 39 procent
Mer/förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete: 33 procent
Mer/förbättrat kompetensutveckling eller utbildning: 33 procent
Förbättrad fysisk arbetsmiljö: 31 procent
Ökad bemanning: 28 procent
Mer heltider: 22 procent
Mer trygga anställningar: 18 procent