Erica Lindqvist, frisör från Luleå, gör sin första LO-kongress som ett av Handels ombud. Hon har varit fackligt engagerad sedan 2020 och nu sitter hon i styrelsen för avdelningen i Luleå. 

– Det ska bli spännande att vara med på LO-kongressen. Jag var med på Handels senaste kongress, men då var jag ganska ny och kongressen var digital. Det känns som att allt är nytt, nu blir vi så många och så kommer vi att vara på plats.

En skillnad med LO-kongressen jämfört med kongressen med det egna förbundet är nätverkandet, tror Erica. 

– Det blir en annan sak nu när det är flera olika förbund och olika yrken som vi inte kommer i kontakt med annars. Det ska bli intressant och lärorikt att möta alla nya perspektiv från personer som har en annan vardag än vi inom Handels. 

Lön viktigt på kongressen

För Erica Lindqvist är frågorna om lön och lönebildning viktiga på kongressen. Där kommer också frågan om rätten till heltid in, en fråga som är särskilt viktig inom flera av Handels branscher där heltid är långt ifrån norm. 

En fråga som kommer att debatteras på LO-kongressen är sänkt heltidsmått. I flera branscher, exempelvis inom industrin, har man redan avtalat om kortare arbetstid med bibehållen lön. Nu är frågan om det är via avtalsförhandlingar som frågan ska drivas även i andra förbund och branscher, eller om LO ska jobba för att ändra lagen. 

– Det är en fråga som har pyrt genom åren. Nu börjar man prata om den på allvar. Jag tänker att det är viktigt att vi pratar om hur den ska kunna genomföras. För oss inom Handels är ju rätten till heltid central, men om arbetstidsmåttet sänks så hamnar fler närmare heltid och en lön som går att leva på, säger Erica. 

Lämnar yrket innan pensionen

Som frisör ser hon hur kollegorna sliter och att många lämnar yrket långt innan pensionen.

Både för att det är fysiskt slitsamt och för att arbetstiderna och den förhållandevis låga lönen är svåra att kombinera med livet i övrigt. 

– Ett sänkt heltidsmått skulle göra stor skillnad, om du får jobba heltid utan att det därmed blir en ökad arbetsbelastning. Om du kan jobba mindre men ändå tjäna lika mycket så håller du dig frisk och kan stanna i yrket. 

Erica Lindqvist planerar att gå upp i talarstolen vid minst ett tillfälle under kongressen. Vilken fråga det blir vet hon inte riktigt än. Det kommer också Cristina Vasilie, från Stora Coop Bäckebol i Göteborg, att göra. 

– Självklart ska jag göra det. Jag är jättesugen på att tala om rätten till heltid och lön att leva på. Jag har själv en deltidstjänst, så jag vet hur det är. Det tog fem år att gå från 25 till 32 timmar i veckan. Och det har jag fortfarande efter tretton år. Det är en hjärtefråga som är jätteviktig för våra medlemmar, säger hon. 

”Kollegorna ska känna att vi gjort ett bra jobb”

För Cristina Vasilie blir det här den andra LO-kongressen som hon är med på.

Hon har varit med på Handels senaste kongress och har lång facklig erfarenhet.

Numera är hon ordförande i Handels avdelning 24 i Göteborg och dessutom ledamot i förbundsstyrelsen. 

– Efter kongressen hoppas jag att vi från Handels ska ha företrätt våra medlemmar på bästa sätt och tagit de bästa besluten för dem, så att det syns på våra arbetsplatser. När jag kommer tillbaka till jobbet ska kollegorna känna att vi har gjort ett bra jobb, säger Cristina.

Det här är LO-kongressen

  • Hålls i Stockholm 17-20 maj 2024. 
  • 350 ombud från LO:s 14 medlemsförbund ska bland annat fatta beslut om 280 motioner. 
  • Dessutom ska kongressen välja ny ledning för LO. Till ny ordförande föreslås Pim van Dorpel, från Hotell- och restaurangfacket. 
  • Kongressen ska också besluta om en ny organisationsplan. Det är den som avgör vilka yrken och branscher som organiseras i vilka förbund. 
  • För Handels del är organisationsplanen bland annat intressant eftersom den föreslår att personal som jobbar på växtuthyrnings- och växtskötselföretag ska tillhöra Handels i stället för Kommunal.