– Idag lever Ikea inte upp till den standaren i många av sina varuhus, säger Alke  Boessiger, chef för  Unis avdelning för handel.

I går och i dag har fackförbund från bland annat, England, Irland, USA och Turkiet träffats tillsammans med Uni och de svenska fackförbunden Handels och Unionen. Dels för att se hur de länder som har bra relationer med Ikea kan stärka de svagare fackförbunden. Men också för att diskutera vilka krav som bör finnas med i ett globalt kollektivavtal med möbelvaruhuset. I flera länder har facken liknande problem: svårt att få träffa Ikeas anställda, de som jobbar har varnats direkt eller indirekt för att gå med i facket, med många tillfälliga anställningar är det svårt att få medlemmar och därmed kollektivavtal.

Nu ska Uni skicka över sina önskemål till Ikeakoncernens ledning och hoppas få träffas inom de närmsta 6-8 veckorna för att diskutera ett globalt avtal.
– Vi vill helst lösa det här i samförstånd med Ikea, säger Alke Boessinger.

Förhandlingarna kommer i så fall att ske med Ikeakoncernen, som är den markant största av flera franchisetagare för varumärket Ikea. Företrädare för Ikeakoncernen har dock markerat att de inte har något ansvar för andra franchisebutiker (Se Varumärket säljs utan sociala krav). Men Alke Boessinger poängterar att ett globalt avtal även måste gälla de lokala franchisetagarna.
– Jag vill inte lägga mig i hur Ikea sköter sitt företag. Men får vi ett avtal med Ikeakoncernen måste de rimligtvis kunna se till att motsvarande krav kommer att ställas i franchiseavtalet. Det ligger trots allt i deras intresse att inte andra franchisetagare solkar varumärket genom att ha dåliga villkor.

Det globala avtalet kommer sedan att ligga till grund för en bättre dialog med de lokala Ikeavaruhusen, hoppas de fackliga representanterna.
– På H&M, där det finns ett globalt avtal, har vi kollektivavtal och många medlemmar. Det globala avtalet är en bra grund. Också för att vi i de förhandlingarna utvecklar en bra dialog med företaget, säger Michael Bride, från amerikanska fackförbundet UFCW.

För det turkiska facket Koop-is fortsätter arbetet med att organisera medlemmar (se ”Detta är inte Ikea”). Av cirka 1 400 Ikeaanställda har de ännu en bra bit kvar innan de har majoritet på arbetsplatsen och kan teckna kollektivavtal.
– En av de viktigaste sakerna för oss nu är bli färdig med ett kollektivavtal på butikskedjan Praktiker. När vi har ett färdigt kollektivavtal där kan vi tydligare visa de Ikeaanställda på fördelarna med att gå med i facket. Det kommer att synas på lönerna, men också på anställningstrygghet och arbetsmiljö, säger Mehmet Karaarslanoglu från turkiska facket Koop-is.

Fakta: Uni

Den globala fackliga organisationen UNI representerar cirka 20 miljoner arbetare i 900 fackförbund inom att antal olika områden, däribland handeln. De fokuserar bland annat på globala avtal på multinationella företag. Uni har kongress var sjätte år.

Källa: Uni