Den 6 juni är det Sveriges nationaldag. Det är en röd dag i almanackan sedan 2005, då nationaldagen blev helgdag i stället för annandag pingst. Helgdag innebär ledighet för många anställda, men butiksanställda och lagerarbetare kan behöva jobba.

Lager- och e-handelsavtalet: Den som är schemalagd att arbeta den 6 juni får 100 procent ob-tillägg. Dessutom får man en annan ledig dag eller åtta timmars ledighet i tidbanken.

Den som i sitt schema har en ordinarie ledig dag den 6 juni får ta ut en annan ledig dag eller åtta timmars ledighet i tidbanken.

Arbete kan också ske i form av övertid. Den som jobbar då får sin vanliga lön för arbetsfri dag plus lön och övertidsersättning för att man jobbar.

När nationaldagen infaller på lördag eller söndag får man ledigt en annan dag – normalt inom en månad – eller åtta timmars ledighet i tidbanken.

Samma eller snarlika regler gäller för Handels övriga lageravtal.

Läs mer: Hur fungerar ob-ersättningen?

Detaljhandelsavtalet och kooperationens avtal för butiker och stormarknader: För butiksanställda gäller inte samma regler som för lagerarbetare. De får ingen reducering av arbetstiden oavsett om man är schemalagd eller inte på nationaldagen. De har i stället en arbetstidsförkortning varje vecka i form av att en heltidsanställning är 38,25 i stället för 40 timmar i veckan.

Den som arbetar får däremot ob-tillägg på 100 procent.

Bemanningsavtalet: Bemanningsanställda har rätt till helglön för nationaldagen och andra helgdagar om de infaller på annan dag är lördag och söndag. De år nationaldagen infaller på lördag eller söndag får bemanningsanställda alltså ingen kompensation.

Sveriges nationaldag

1916 började 6 juni firas som "svenska flaggans dag”.

1983 blev 6 juni Sveriges nationaldag.

2005 blev nationaldagen en helgdag.

Datumet 6 juni är valt till minne av 6 juni 1523 då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung.

Sveriges grundlag, regeringsformen, har också antagits detta datum. Både 1809 års regeringsform, och den nuvarande som röstades igenom 6 juni 1973.