Har jag rätt att vara ledig?

Om du har fast jobb i privat butik har du rätt att vara ledig varannan julafton. Jobbar du på Coops butiker är det dessutom så att antingen julafton eller nyårsafton ska vara arbetsfri. På Coop kan du också begära att julafton byts ut mot en annan kulturell högtidsdag, till exempel muslimska Eid al-fitr.

Vad ska jag ha lön?

Du ska ha 100 procent ob-ersättning på jul- och nyårsafton efter klockan 12. Helgdagar som juldagen, annandagen och nyårsdagen ska du ha 100 procent ob för hela dagen.

Vad gäller med övertid?

Om du måste jobba övertid får du 100 procents övertidsersättning efter klockan 12 på jul- och nyårsafton. På de röda dagarna som juldagen gäller 100 procent övertidsersättning hela dagen.

Källa: Kollektivavtalen för privata och kooperativa butiker. 

Villkoren gäller endast på arbetsplatser med kollektivavtal.