Har jag rätt att vara ledig?
Om du har fast jobb i privat butik ska du senast 30 september varje år lämna in önskemål om fem kalenderdagar då du inte vill vara schemalagd. Det kan vara till exempel jul- eller nyårsafton. Du har rätt att vara ledig minst varannan julafton om du väljer den dagen.

Jobbar du på Coop har du rätt att vara ledig varannan julafton. Det är dessutom så att antingen julafton eller nyårsafton ska vara arbetsfri. Du kan också begära att julafton byts ut mot en annan kulturell högtidsdag, till exempel muslimska Eid al-fitr.

Jobbar du på lager är julafton, nyårsafton och midsommarafton fridagar om det inte finns en lokal överenskommelse mellan facket och arbetsgivaren om något annat.

Vad ska jag ha lön?
Butiksanställda ska ha 100 procent ob-ersättning på jul- och nyårsafton efter klockan 12. Helgdagar som juldagen, annandagen och nyårsdagen ska du ha 100 procent ob för hela dagen oavsett om du jobbar i butik eller på lager.

Vad gäller på Trettonhelgen då?
Trettondagsafton räknas inte som lördag eller helgdag om den infaller en vardag. Trettondag jul är en helgdag och då ska du ha 100 procent ob-ersättning både på lager och i butik.

Villkoren gäller endast på arbetsplatser med kollektivavtal.
Källa: Kollektivavtalen för privata och kooperativa butiker och lager- och e-handelsavtalet.