TV: Så mycket ob ska du ha om du jobbar i butik

Vad är ob-ersättning?

  • Det står för ersättning för obekväm arbetstid, alltså tider på dygnet när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger.
  • Ob-ersättning betalas ut som en procentsats av lönen. Har du 100 procent ob får du alltså dubbel så mycket i lön den timmen.
  • Om det inte finns kollektivavtal mellan facket och din arbetsgivare finns ingen garanti för att du ska få ob-ersättning.

Vad är det för skillnad på ob och övertid?

Du kan inte få övertidsersättning och ob-ersättning samtidigt, utan du får alltid den av ersättningarna som är högst.

Hur mycket ska jag ha i ob-ersättning

För butiksanställda som går under Detaljhandelsavtalet:

Måndag-fredag kl. 18.15 –20.00            50 %

Måndag-fredag efter kl. 20.00                70 %

Lördagar efter kl. 12.00                           100 %

Söndagar och helgdagar                          100 %

Med lördagar jämställs jul-, nyårs- och midsommarafton.

För butiksanställda som jobbar på Coop gäller samma ob som ovan, med tillägget att du också får 50 procent ob måndag-lördag 05-06.

TV: Så mycket ob ska du ha om du jobbar på lager

För lageranställda som går under Lager- och e-handelsavtalet:

Måndag 00.00-06.00                  70%

Måndag-fredag 06.00-07.00       40%

Måndag-fredag 18.00-23.00       40%

Måndag-fredag 23.00-06.00       70%

Lördag 00.00-06.00                   70%

Lördag 06.00-23.00                   40%

Lördag 23.00-24.00                   70%

Söndag/helgdag 00.00-24.00      100%

(Du som anställdes före 2017 har i vissa fall rätt till högre ob-ersättning. Det gäller anställda på lager som tidigare hade lokala avtal med högre ob-nivå. Övergångsreglerna gäller som längst till år 2030.)