Först behöver du veta att arbetstiden regleras på flera nivåer. Arbetstidslagen omfattar alla, även de som jobbar i en butik utan kollektivavtal. Butiker med kollektivavtal följer detaljhandelsavtalet som har gjort vissa avsteg och tillägg från arbetstidslagen. Anställningsavtalet reglerar anställningsform samt hur många timmar per vecka du är garanterad att arbeta.

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet

1. Kan jag ta på mig hur många extrapass som helst?

Nej, du måste faktiskt vila från jobbet. Minst 36 timmar i sträck under en sjudagars-period. Det vill säga ett och ett halvt dygn. Slutar du till exempel klockan 23 en måndag, är ledig tisdag, så ska du börja jobba tidigast klockan 11 onsdag. Eftersom veckovilan är lagstadgad gäller det även dig som jobbar i butik utan kollektivavtal.

2. Får jag jobba hur långa eller täta pass som helst?

Nej, du måste vila minst elva timmar från arbetet varje dygn. Enligt arbetstidslagen ska vilan ske på natten mellan 00 – 05. Om du inte är anställd som nattarbetare förstås. Jobbar du på en kvällsöppen butik och slutar klockan 23 så får du börja jobba tidigast klocka 10 dagen efter.

Hur fungerar ob-ersättningen?

Frågor om jobbet

3. När det är inventering eller klubbkväll och jag måste vara med direkt efter jobbet? 

Tillfälliga avvikelser från dygnsvilan är tillåten om den förhandlas med facket. Det görs inga generella avsteg som gäller alla och alltid, en tillfällig avvikelse förhandlas för varje enskild person. Den ska då kompenseras i anslutning till avvikelsen.

4. Deltidsanställd och det kör ihop sig i butiken. Måste jag ställa upp?

Utgångspunkten är att du arbetar de timmar du har i ditt kontrakt. Är du deltidsanställd har du rätt att säga nej till att arbeta fler timmar än vad du är anställd på. Jobbar du mer kallas det mertid. Är du heltidsanställd kan du beordras att arbeta övertid om det finns kollektivavtal. Du får jobba övertid i högst 48 timmar under en fyraveckors-period, alternativt 50 timmar på en kalendermånad. Under ett kalenderår får du inte jobba mer än 200 timmar övertid, enligt arbetstidslagen.

5. Jobba varje helg?

Inte om du jobbar i butik med kollektivavtal. Då har du rätt till 16 jobbfria helger om året.

6. Tacka ja till en- eller två-timmarspass?

Nej, det behöver du inte. I butik med kollektivavtal gäller att ett arbetspass inte får understiga tre timmar. Inget kollektivavtal? Då gäller arbetstidslagen som inte har någon minimigräns på arbetade timmar per dag.

Källor: Arbetstidslagen/Detaljhandelsavtalet/Handels Direkt