Tillsammans har Conny Augustsson, Ulla Svensson och Tina Rejbrand över 40 års arbetslivserfarenhet på Jysk i Skåne. De är alla förtroendevalda i den fackklubb som organiserar medlemmar i de två Helsingborgsbutikerna samt butiken i Ängelholm. Alla har också uppdrag som skyddsombud.

Under många årupplevde de att deras erfarenhet sågs som en tillgång. Men sedan en omorganisation inleddes 2013, med kontraktshyvlingar i Helsingborgsbutikerna, övertidsproblem, och flera chefsbyten som följd, förändrades attityden drastiskt. Nu anser Jysk i stället att Ulla, Tina och Conny letar fel.

– Tidigare såg man mig som rak och ärlig. De förstod att jag kritiserade för att jag brydde mig. I dag bedriver man en häxjakt på oss, säger Conny Augustsson.

Alla tre har fått, eller hotats med varningar. Sedan 2013 har Conny Augustsson tilldelats sju skriftliga erinringar, de flesta gällande kundbemötande. Den sista för att han skämtade om sig själv till en kund genom att säga: ”Jysk är ett seriöst företag, även om personalen inte alltid är det”. Skämtet misstolkades av en annan kund i kassan bredvid. Jysk hävdar att Conny brutit mot lojalitetsplikten, gått i försvarsställning och betett sig oprofessionellt.

Efter att ha varit arbetsbefriad en tid fick han ett uppsägningsbesked.

Det är en taktik för att bli av med obekväma personer. Tyvärr är jag inte förvånad.

– Jag har arbetat på Jysk i 17 år, både som säljare och butikschef. Innan 2013 har jag aldrig blivit varnad. Det är en taktik för att bli av med obekväma personer. Tyvärr är jag inte förvånad, säger Conny som vägrat skriva under flera av varningarna. Han planerar nu att driva sitt ärende så långt han kan.

Conny Augustsson är det tredje skyddsombudet på tre år som har sagts upp från Jysk i Helsingborg. Enligt fackklubben har proceduren varit samma varje gång. Varningar byggs på hög till dess att företaget anser sig ha tillräckligt på personen för att säga upp. I de andra två fallen har de officiella skälen varit arbetsbrist, och inte som i Connys fall personliga skäl.

– Visst är man orolig när man ser mönstret, samtidigt känner jag att det får bära eller brista. Jag tänker på alla unga som de kör med tills de stupar. Vi hade en tjej nyligen som hade 103 mertidstimmar på en månad, detta utöver en nära på heltidstjänst. De sliter ju ut dem! säger Tina Rejbrand.

För första gången på 16 år har jag ont i magen när jag ska till jobbet. På vägen dit finns en rondell. Det händer att jag vill snurra runt i den och åka hem i stället för att fortsätta till butiken.

– Man tappar tilltron på sig själv, det är nog det värsta, säger Ulla Svensson, klubbordförande. För första gången på 16 år har jag ont i magen när jag ska till jobbet. På vägen dit finns en rondell. Det händer att jag vill snurra runt i den och åka hem i stället för att fortsätta till butiken.

Jyskgranskningen

Jysks ledning duckar

Nyheter

Förhandling mellan Jysk och Handels pågår också vad gäller systematiska trakasserier mot förtroendevalda. Klubben försöker visa på den röda tråden i hur man behandlas.

Men klubbens kritik mot Jysk stannar inte där. Företaget vägrade länge att låta skyddsombuden få tillgång till Arbetsmiljöverkets sajt i butikerna. I ett protokoll motiverade Jysk det med: ”Betalar vi för ett kassapass så skall man ändå inte stå och läsa på Arbets- miljöverkets hemsida”. Efter en 6:6a- anmälan, det vill säga krav på skyndsamma åtgärder, letade sig frågan hela vägen upp till Jysks huvudkontor i Danmark. Sedan dess har sajten nyligen låsts upp.

Enligt klubben ifrågasätts den fackliga tiden konstant, och när de ska på skyddsombudskurs ses det som en fritidsaktivitet, trots att det enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivarens ansvar att stå för utbildningen. För att slippa betala för arbetstiden ändras scheman så att de får fridagar då de har utbildning. Även detta har resulterat i en 6:6a-anmälan.

En tredje anmälan berör Jysks ovilja att samarbeta i utredningen av en arbetsplatsolycka där en vikarie på Ängelholmsbutiken skadade ryggen svårt.

Jag har aldrig blivit så chockad över ett företags attityd som här.

Handels i Helsingborg beskriver Jysks agerande som både ”chockerande” och ”antifackligt”.

– Jag har aldrig blivit så chockad över ett företags attityd som här, säger ombudsmannen Henry Rosendahl som driver ärendet för Handels räkning.

– De har förbjudit skyddsombuden att gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida, de vill inte betala för utbildning och bryter helt hämningslöst mot kollektivavtalet. De beter sig illa rent allmänt, till exempel genom att hyvla tjänster, men det är den öppet antifackliga attityden som sticker ut, säger han.

Efter Handelsnytts samtal med de andra klubbar som finns inom Jysk upptäcks liknande mönster. I Borås har kontrakten hyvlats för tre anställda. Underbemanning har lett till obetald mertid/ övertid och psykosociala problem.

Butiken i Umeå har också genomgått en hyvlingsprocess där tre personer fått gå ner mellan 25 till 50 procent. Fackliga där upplever svårigheter med att få rätt till sin förtroendemannatid. Dygnsvila, kompledighet och ob-ersättning på helger har varit andra trätoämnen.

I Helsingborg/Ängelholm fortsätter klubben att kämpa. Lokala samtal mellan Handels, Jysk och Svensk Handel pågår för att ”normalisera” situationen.

– Det är deras ordval, säger Conny Augustsson. Vi kallar det att företaget ska följa lagar och avtal.

– De måste inse att vi inte vill Jysk något illa, fortsätter Ulla Svensson. Den enda vi vill är att samarbeta och få en bra arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt.

* Handelsnytt granskar din arbetsplats, din arbetsmiljö och din bransch. Utan tips från er läsare kommer vi inte lika långt. Hör av dig till oss! Du har källskydd enligt grundlagen.

LÄS HELA REPORTAGET HÄR:

Detta anklagas Jysk för:

TRAKASSERIER

Motarbetar och trakasserar skyddsombud. Sedan 2014 har tre skyddsombud sagts upp.

OBETALD UTBILDNING

Vill inte betala för arbetstiden när skyddsombud ska på utbildning, vilket strider mot arbetsmiljölagen.

BLOCKAD SAJT

Länge fick inte skyddsombud komma in på Arbetsmiljöverkets sajt. Efter en 6:6a-anmälan och press från klubben har sidan nu låsts upp.

BROTT MOT LAS

Brott mot turordningsreglerna i las. De med kortast anställningstid har fått förtur när timmar utökats i kontrakten, trots att man kommit överens om annat i tidigare förhandlingar.

FÖR MYCKET MERTID

Upprepade brott mot arbetstidslagen. En anställd arbetade 103 timmar mertid/övertid en månad, dubbelt så mycket som lagen tillåter. Konstant mertid/övertid på kvällen. Frågan har 6:6a-anmälts.

MBL-BROTT

Bryter mot MBL genom att skjuta upp förhandlingar och sätta egna förhandlingsdatum.

Dansk möbelkoncern

Den danska möbelkoncernen Jysk startades i århus 1979.

I dag har kedjan cirka 2400 butiker i 47 länder. I Sverige finns omkring 140 butiker och runt 1000 anställda.

Företaget omsätter 3,12 miljarder euro årligen – drygt 30,4 miljarder svenska kronor.

Förra året firade Jysk 25 år i Sverige.