Claes Jansson, pensionerad jurist från LO-TCO Rättsskydd, fick i april regeringens uppdrag att se över sjukförsäkringen. Framför allt ska han titta på lagtextens begrepp ”normalt förekommande arbete” och hur man ska ta hänsyn till särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga. Utredningen ska redovisas i två steg under 2019.

Charlotte Hörnstedt, försäkringsombudsman på Handels, välkomnar att ”normalt förekommande arbete” nu både prövas i domstol och ses över i en statlig utredning.

– Jag hoppas att ett förtydligande i domen från HFD ställer högre krav på Försäkringskassans handläggare att specificera vad medlem ska arbeta med. Det blir också en politisk fråga att skydda människor som nekas ersättning från Försäkringskassan men som inte bedöms ha en tillräcklig arbetsförmåga för att kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen.

Ing-Britt vs Försäkringskassan

Sjukskrivnas framtid ligger i Ing-Britts händer

Reportage

David Eklind Kloo, politisk samordnare på Handels, tycker det är olyckligt att fokus ofta hamnar på en persons rätt till ersättning.

– Många sjukskrivna upplever sig ifrågasatta av försäkringskassan. Minst lika stora krav måste riktas mot arbetsgivarna när det gäller förebyggande åtgärder och anpassning för dem som blivit sjuka.

David Eklind Kloo delar LO:s uppfattning att regeringens mål att pressa ner sjukskrivningarna (se faktaruta) bidragit till att allt fler sjuka tvingats ut på arbetsmarknaden.

Som svar på kritiken gav regeringen i slutet av april Försäkringskassan ett tydligare uppdrag, samtidigt som man sparkade dess generaldirektör. Målet om sjukpenningtalet 9,0 beskrivs nu som ett samhällsmål som aldrig får ses som ett individmål.

– Jag är försiktigt positiv till regeringens besked, men vi behöver titta närmare på det, sa David Eklind Kloo samma dag som nyheten presenterades.

Regeringen har också utsett Mandus Frykman till nationell samordnare för sjukförsäkringen. Hans uppdrag är att få Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra aktörer att samverka bättre.

Fakta

Regeringens mål för sjukpenning

I september 2015 satte regeringen målet att sjukskrivningarna ska minska.

Målet är att det så kallade sjukpenningtalet (antalet sjukpenningdagar per person och år), ska vara högst 9,0 i december 2018.

När målet sattes hade sjukpenningtalet ökat med 70 procent på fem år och låg på 10,3 dagar per person och år.

Sedan dess har Försäkringskassan börjat tillämpa sjukförsäkringens tidsgränser striktare. Allt fler människor mister sin sjukpenning vid den prövning som görs efter 180 dagar.

I slutet av april 2018 gjorde regeringen ett förtydligande. Målet om sjukpenningtalet 9,0 beskrivs nu som ett samhällsmål som aldrig får ses som ett individmål.

Sedan 2014 har antalet personer som går direkt från sjukskrivning till att söka jobb vid Arbetsförmedlingen ökat med 450 procent.

Källa: Försäkringskassan