Snorkla lugnt. Det ska mycket till innan chefen kan avbryta din semester.

För dig som ska vara ledig

Artikeln är uppdaterad med gällande regler och siffror för 2022.

Chefen tycker det är bättre att jag tar två veckor semester i början och två i slutet av sommaren. Måste jag gå med på det?

Nej, det är inte okej! Enligt lag har alla rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. Ingen kan tvingas dela upp semestern mot sin vilja, men enligt vissa kollektivavtal kan man göra lokala överenskommelser. Chefen har rätt att bestämma när under sommaren din semester ska ligga.

Chefen ringer mitt i grillfesten och det är kaos på jobbet. Måste jag ställa upp?

Det ska mycket till innan en chef kan avbryta semestern. Drar hen av någon anledning tillbaka semestern efter att du fått besked kan arbetsgivaren bli skyldig att betala semesterkostnader, till exempel för flygbiljetter eller stughyra.

Jag har nyss bytt jobb, får jag semester?

Du har rätt till 25 dagar obetald semester om du påbörjade anställningen innan den 31 augusti samma år. Om du anställts efter den 31 augusti har du rätt till fem obetalda dagar. Chefen kan aldrig tvinga dig att ta obetald semester. Vissa arbetsplatser har så kallad förskottssemester på 25 betalda semesterdagar. Du är vanligtvis återbetalningsskyldig om du säger upp dig inom fem år. Sen försvinner skulden. Det är alltid bra att ha det på papper att man fått förskottssemester.

Ny på jobbet

7 frågor om butiksjobb för ungdomar

Lön & villkor

Det är dyrt med uteserveringskvällarna. Vad får jag i lön? 

Lugn, du får faktiskt mer pengar än vanligt. Syftet med att ha semester är att återhämta sig och därför får man det lite extra gött. Du får ett semestertillägg på lönen som betalas ut under ledigheten. Vissa kollektivavtal har också en semesterlönegaranti som ser till att semesterlönen inte blir för låg.

Jag har jobbat deltid, får jag mindre pengar?

För deltidsanställda gäller i grund och botten samma sak som heltidsanställda. Du har fortfarande rätt till 25 dagar betald semester. Men eftersom det är lönen du hade under året innan som styr, blir semesterlönen lägre om du arbetat deltid.

Nystart efter sommaren? Du har rätt till tjänstledigt för studier.

Jag fick borrelia av en fästing och ungen har kikhosta. Vad göra?

Om du blir sjuk under semestern ska du direkt kontakta arbetsgivaren och sjukanmäla dig. Då avbryts semestern och du får sjuklön i stället. Semestern kan du då ta ut vid annat tillfälle. Samma regler gäller för vård av sjukt barn.

Jag vill också ha långt sommarlov. Kan jag ta ut både föräldraledighet och semester?

Du har rätt till föräldraledighet om du ansöker minst två månader i förväg.

Du har också rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. Du kan ansöka om en sammanhängande period av semester och föräldraledighet. Om du och arbetsgivaren inte är överens kan hen flytta semesterveckorna till en annan period under juni–augusti. Arbetsgivaren kan inte flytta semesterveckorna till de veckor du har ansökt om föräldraledighet.

7 saker om friskvårds­bidraget

Nyheter

Jag hatar mitt jobb och vill ha en nystart efter sommaren, vad gäller?

Vill du plugga? I princip så har arbetstagare rätt till så mycket tjänstledigt som studierna kräver, till exempel studera på halvtid och arbeta på halvtid. Kraven är att man måste ha varit anställd i sex månader, eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren, samt att utbildningen har en studieplan. Chefen har också rätt att skjuta upp studieledigheten med max sex månader om ledigheten skulle störa verksamheten.

Vill du säga upp dig? Om du och chefen inte kommit överens om något annat gäller en månads uppsägningstid om du har en tillsvidareanställning, enligt både lag och kollektivavtalet i butik.

Quiz! Vad kan du om semester?

För dig som ska sommarjobba

Visste du att minderåriga inte får jobba ensamma i butik?

Anställningsbevis, vad är det?

När du börjar ditt jobb har du rätt till ett anställningsbevis. Det ska bland annat innehålla: anställningsform, till exempel vikariat eller allmän visstidsanställning, start- och eventuellt slutdatum, lön och uppsägningstid.

Du ska också få lönebesked efter varje löneutbetalning så att du ser att allt stämmer. Senast en månad efter att du slutat ska du också få semesterersättning på minst 12 procent av lönen.

Ska jag gå med på att provjobba gratis?

Du ska inte jobba gratis. Se till att få ett anställningsbevis och lön för de dagar du jobbar även om du inte får fortsätta på jobbet.

Det är lite att göra och chefen vill skicka hem mig tidigare. Får jag lön ändå?

Du har rätt att få lön för de timmar du är schemalagd. Vill chefen ändra din arbetstid ska du, enligt arbetstidslagen, få besked om det minst två veckor i förväg eller en månad före om det finns kollektivavtal.

Under sommaren förekommer en del så kallade solskensavtal, att personer blir inringda beroende på väder. Det är inte olagligt men om butiken har kollektivavtal får man inte ha kortare kontrakt än 14 dagar.

Jag hinner inte käka på hela dagen. Ska man inte få rast ibland?

Du ska ha rast efter fem timmars jobb. Rasten är obetald och du får lämna arbetsplatsen. Du har också rätt till kortare pauser för att t ex gå på toa.

Jag tycker chefen är lite snål. Vad ska man egentligen tjäna?

Minimilöner om företaget har det vanligaste kollektivavtalet i branschen (Detaljhandelsavtalet):

DETALJHANDEL (butiker)

Ålder   Timlön      Månadslön

16 år    88,34      14 664
17 år    90,81      15 074
18 år    136,83     22 713
19 år    138,75     23 033

Efter fyllda 18 års ålder förvärvad branschvana:
1 år      142,27           23 617
2 år      144,30           23 953
3 år      152,07         25 243

Du kan även få ob och övertidsersättning mm. Utan kollektivavtal finns inga bestämda nivåer eller garanti om ob om ni inte kommit överens om det.

Svettigt på jobbet? Ta upp problemet med chef eller skyddsombud.

Får jag som är 16 år sitta i kassan?

Vissa företag som Axfood och City Gross har 18-årsgräns för att jobba i kassan medan Coop tillåter det. Det är inte förbjudet att jobba i kassan men alla ungdomar under 18 år ska ha en handledare. Minderåriga får dessutom inte jobba ensamma, transportera pengar utanför arbetsplatsen eller köra truck.

Åt nog en dåligt grillad hamburgare. Vad göra?

Om du är sjuk: ring jobbet och sjukanmäl dig. Du ska få sjuklön från arbetsgivaren. Men om du är anställd kortare än en månad har du rätt till sjuklön först efter att du varit anställd i 14 dagar.

Turisterna väller in och vi är kort om folk. Hur många timmar får jag jobba?

Är du mellan 16 och 18 år får du jobba i genomsnitt max åtta timmar per dygn och max 40 timmar i veckan. Du ska också ha tolv timmars dygnsvila mellan passen och två lediga dagar i veckan. Är du äldre är det 11 timmars vila som gäller och minst 36 timmars ledigt i sträck i veckan.

Chefen vill betala mig svart, spelar det någon roll?

Att jobba svart betyder att varken du eller arbetsgivaren betalar skatt, vilket är olagligt. Du kan bli återbetalningsskyldig. Du är inte heller försäkrad på jobbet om något skulle hända.

Jag håller på att svettas ihjäl i förbutiken. Hur varmt får det vara på jobbet?

Sommartid får temperaturen inomhus vara upp till 26 grader om arbetet är lätt. Under en värmebölja kan temperaturen tillfälligt få vara högre. Är det för varmt, ta upp problemet med chefen eller ditt skyddsombud. Ha vatten nära till hands.

Källor: Handels, Detaljhandelsavtalet, Arbetsmiljöverket, Arbetet.