Handels ordförande Susanna Gideonsson stod sida vid sida med statsministern och arbetsmarknadsministern när Socialdemokraterna den 30 maj presenterade partiets vallöften för tryggare jobb. Två av Handels viktigaste krav kom högt på listan: avskaffa allmän visstid och stoppa hyvling av arbetstid. Andra hjärtefrågor för Handels som S lovar kämpa för är anställdas rätt att få kontrakt på så många timmar som de faktiskt arbetar och stärkt skydd mot trakasserier från kunder.

Får upp frågor på dagordningen

Skillnaden är stor mot valrörelsen 2014 då S krav för tryggare jobb dominerades av frågor som var viktiga för arbetare inom bygg, transport och industri. Förskjutningen mot tjänstesektorns villkor sammanfaller med att Handels ordförande Susanna Gideonsson 2017 valdes in som ersättare i den socialdemokratiska partistyrelsens verkställande utskott.

– Det har betydelse för möjligheten att få upp våra frågor på dagordningen, bekräftade Susanna Gideonsson i samband med valutspelet.

Val 2018

Trygga jobb i fokus när facket snackar val

Nyheter

Inga bidrag till S

Till skillnad från de flesta andra fackförbund inom LO betalar dock Handels inte längre några ekonomiska bidrag till Socialdemokraterna. Sedan 2013 läggs motsvarande summa (6 kronor per medlem och år) i Handels samhällspolitiska fond och används för olika ändamål som ligger i linje med förbundets politiska intressen.

Sätter ljuset på arbetsvillkoren i handeln

Pengar ur fonden kan visserligen fortfarande ges till Socialdemokraterna – så skedde i valrörelsen 2014 – men oftast har de gått till annat. I år satsar Handels bland annat 143 000 kronor på att trycka upp en pocketupplaga av boken ”Lösa förbindelser” som gavs ut i fjol i syfte att sätta ljuset på arbetsvillkoren i handeln.

Ivern att driva Handels krav politiskt är minst lika stor i Vänsterpartiet som i Socialdemokraterna. V vill till exempel precis som Handels att tandvården ska finansieras som annan sjukvård. Ändå håller Handels fast vid att samverkan med S är viktigast. Politiska samordnaren Moa Sahlin förklarar varför:

– Det är Socialdemokraterna som har chans att vara regeringsbärande parti. S förslag om trygga jobb har kommit till tack vare att många fackliga är engagerade i partiet. Men vi gillar också när Vänsterpartiet tycker som vi.

Försvarar de täta banden med S

Enligt SCB:s mätning i maj sympatiserar nu mindre än 40 procent av Sveriges arbetare med Socialdemokraterna. Även inför de många medlemmar som stöder andra partier försvarar Moa Sahlin de täta banden med S.

– Vi tror att det är den bästa vägen att nå förändring i våra frågor. Det är en strategi som tjänat oss väl och bekräftas gång på gång av våra kongresser.

Handels viktigaste valfrågor

  • Avskaffa allmän visstid.
  • Begränsa användningen av bemanningsföretag.
  • Sluta hyvla – las bör skydda anställningsgraden.
  • Inför vinsttak i skola, vård och omsorg.
  • Tandvården ska finansieras som övrig sjukvård.