Det var vid ett seminarium i Almedalen som Handels ordförande Susanna Gideonsson beskrev hur hyvlingsfrågan har utvecklats inom handeln sedan Coop-domen kom 2016.

På frågan ”Är detta en trend?” svarade hon följande:

– Det är ingen trend. Det är en verklighet för många av våra medlemmar. Sedan domen föll den 30 november 2016 har vi haft över 500 hyvlingsförhandlingar.

Statistik till en statlig rapport

Siffrorna kommer från Handels avtalsenhet som tagit fram statistik till en statlig rapport om anställningstrygghet som ska släppas senare i höst. Rapporten är en del regeringens i arbetsmiljöstrategi ”Ett hållbart arbetsliv”.

Val 2018

S: Stoppa hyvling och allmän visstid

Nyheter

Enligt Handels avtalssekreterare Per Bardh har två scenarier räknats in när man tagit fram statistiken.

– Dels handlar det om när företag har haft arbetsbrist och skurit timmar för alla anställda i stället för att säga upp vissa. Det innefattar även omorganisation av arbetstidsmåttet där man vill fördela om timmarna på fler anställda, till exempel genom att gå från 60 till 70 anställda, säger Per Bardh.

Omorganisering av arbetstidsmåttet

Cirka 80 av de 500 förhandlingstillfällena har genomförts på central nivå. Resterande har skötts lokalt ute i landet.

Det vi ser nu är att omorganisering av arbetstidsmåttet ökar samtidigt som arbetsgivarna använder domen som ett argument för att det här är okej

– Den här utvecklingen fanns långt innan domen föll. Men det vi ser nu är att omorganisering av arbetstidsmåttet ökar samtidigt som arbetsgivarna använder domen som ett argument för att det här är okej, säger Per Bardh.

Alla förhandlingar har dock inte resulterat i hyvling. Många gånger har man kommit överens om andra lösningar med arbetsgivarparterna.

92 fall av hyvling sedan Coop-domen

Nyheter

Efter Coop-domen

Handelsnytt har tidigare belyst hur hyvlingen har utvecklat sig i kölvattnet av Coop-domen. En genomgång i slutet av 2017 visade att Handels då hade genomfört totalt 92 hyvlingsförhandlingar, varav 49 resulterade i regelrätt hyvling.

I 43 fall hade arbetsgivaren ändrat sig och antingen sagt upp hela tjänster enligt las-lista, alternativt fullföljt neddragningen av timmarna men gjort det i turordning.

Detta är hyvling

Hyvling är ett fenomen där timmarna för de anställda på en arbetsplats skärs ner utan hänsyn till turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las, alltså sist-in-först ut-principen. Detta görs genom att personalen får ett så kallat omplaceringserbjudande till en tjänst med lägre tjänstgöringsgrad. Tackar man nej till omplacering blir man uppsagd.

I kollektivavtalen för detaljhandeln och kooperationen finns sedan april 2017 ett visst skydd vid hyvling.

En anställd kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan. I stället får de drabbade en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd (las).