Vårt välstånd är inget som kan tas för givet. Jag föddes på 70-talet rätt in i välfärden. Mina föräldrar fick föräldrapenning och barnbidrag. Det fanns barnomsorg. Jag fick gå i en avgiftsfri grundskola. Man fick gratis tandvård, fritids och kunde låna böcker på biblioteket gratis. Fick gratis gymnasieutbildning och studiebidrag. Allt tack vare tidigare generationers slit att bygga upp välfärdssamhället. När jag började arbeta var det samma sak. Att jag som nyanställt butiksbiträde hade en dräglig lön var tack vare att tidigare generationer organiserat sig i facket och tagit kampen för kollektivavtal och röstat fram regeringar som byggt välfärdssamhället. Utan detta hade det inte funnits socialförsäkring, semester, anställningsskydd.

”Varför struntar Försäkrings­kassan i experterna?”

Insändare

Det är något vi ska bevara och utveckla. För kommande generationer. För min generation. För våra pensionärer. Då måste alla bidra till det solidariska samhällsbygget. Stärka och försvara generell välfärd. Det är det som byggt Sverige från fattigt utvandrarland till ett av de rikaste på cirka 100 år.

Handlar om ideologi

Det handlar om ideologi. Åt var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Gör din plikt, kräv din rätt. För tryggheten. För jobben. För välfärden.

Mot detta står SD med sina brutna löften och hets mot invandrare. Alliansen med M i spetsen som bara gynnar de rika och kapitalet. Alltid med udden riktad mot löntagarna. De vill försämra våra arbetsvillkor och sänka våra löner.

Alla framsteg som gjorts i Sverige de senaste hundra åren hade knappast blivit av utan arbetarrörelsen: Åtta timmars arbetsdag. Allmän Rösträtt. Pension. Semester. Socialförsäkringarna. Arbetsrätten.

Allt detta hotas mer än någonsin. Låt er inte luras av Åkesson & Kristersson. De talar med kluven tunga. Får de makten är det slut med trygghet för vanligt folk. Ideologiskt är det glasklart. För trygghet för vanligt folk, rösta på Socialdemokraterna den 9 september!