Säg det på mejl

Det finns inget krav om att en uppsägning ska vara skriftlig men det är du som måste bevisa att du sagt upp dig så det är ändå bra att ha det på till exempel papper, mejl eller sms. Se till att du också har en bekräftelse från chefen skriftligt.

Uppsägningstid

Om du och chefen inte kommit överens om något annat gäller en månads uppsägningstid om du har en tillsvidareanställning, enligt både lag och kollektivavtalet i privata butiker. Det ska stå i ditt anställningsbevis vad du har för uppsägningstid.

Har du en tidsbegränsad anställning, till exempel vikariat eller allmän visstid gäller den till slutdatumet, om ni inte kommit överens om något annat. Men i många kollektivavtal finns även regler om detta. I Detaljhandelsavtalet som gäller privata butiker, och i avtalet för lager står det att du kan avbryta en visstidsanställning i förtid med 14 dagars varsel.
En provanställning kan du alltid säga upp med 14 dagars uppsägningstid.

Ovanstående gäller alltså om du säger upp dig själv. Om din arbetsgivare säger upp dig gäller andra regler.

Ha koll på kassan

Är du ansluten till en a-kassa kan du söka ersättning om du blir arbetslös. Men har du sagt upp dig själv, och alltså orsakat din egen arbetslöshet, brukar det betyda 45 ersättningsdagar i avstängningstid plus de sex karensdagarna som alla har, innan du kan få del av pengarna. Kom ihåg att anmäla dig till arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös oavsett.

Glöm inte semesterersättningen

Senast en månad efter att du slutat har du rätt att få din intjänade semesterersättning på kontot.

…och arbetsgivarintyget

Om du ansöker om a-kassa är det viktigt att ha ett rätt ifyllt arbetsgivarintyg. På arbetsgivaintyg.se kan chefen få hjälp med det. Arbetsgivaren ska ge dig intyget senast 14 dagar efter att du begärt det, enligt branschens kollektivavtal. Du kan även be om ett tjänstgöringsintyg där det står vad du haft för arbetsuppgifter. Du kan även få betyg och vitsord om du önskar.

Källor: Handels, Handels a-kassa, Detaljhandelsavtalet, Partihandelsavtalet, Lager- och e-handelsavtalet.

Hur fungerar ob-ersättningen?

Frågor om jobbet

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet