Bakgrund: I dag får inte domstol eller butiksägare förbjuda någon att besöka butiken, då det anses vara en plats dit allmänheten har tillträde.

Läs mer: Social­demokraterna lovar lag om att porta kunder

Partikollen är ett samarbete inom LO Mediehus.

Socialdemokraterna

Det är självklart oacceptabelt att den som jobbar i till exempel en butik blir utsatt för hot, våld eller sexuella trakasserier. Vi har därför tillsatt en utredning som ett första steg i att införa tillträdesförbud till exempelvis butiker. Vidare kräver vi utredningsansvar för arbetsgivare i diskrimineringslagen även för trakasserier från brukare/kunder.

Miljöpartiet

MP driver inte något sådant förslag.

Vänsterpartiet

Nej. Sexuella trakasserier är aldrig acceptabelt och ingen ska behöva bli utsatt för det på sin arbetsplats. Frågan om tillträdesförbud till butiker har setts över i en tidigare utredning som gjorde bedömningen att de skäl som talar mot att införa tillträdesförbud är starkare än de som talar för, därför har vi sagt nej till detta.

Moderaterna

Det måste finnas bättre möjligheter än i dag för näringsidkare att skydda sina butikslokaler, varor och anställda från personer som upprepade gånger stjäl eller beter sig illa. M vill därför tillsätta en utredning i syfte att se över möjligheten att införa ett tillträdesförbud.

Liberalerna

Ja.

Centerpartiet

Ja. C vill göra det möjligt att ge en person som upprepat stjäl eller skapar otrygghet för personal eller butiksägare tillträdesförbud.

Kristdemokraterna

Ja. Vi står helt bakom ett sådant förbud. Den som inte kan bete sig på en fotbollsmatch får tillträdesförbud på arenan, samma sak ska självklart gälla i en butik.

Sverigedemokraterna

Vi ställer oss positiva till alla förslag som stärker brottsoffrets ställning. Vi har tidigare föreslagit att straffet för brott av sexuell karaktär ska vara hårdare när det drabbar en person i dennes yrkesutövning.