I våras tillsatte regeringen en utredning om kunder som gjort upprepade eller allvarliga brott ska kunna portas från offentliga miljöer som butiker och simhallar. Oavsett vad utredningen visar lovar nu Socialdemokraterna att göra det möjligt att porta kunder, vilket Handelsnytt är först att rapportera.

Inte rimligt

– Det är inte rimligt att som anställd i butik utsättas för hot eller trakasserier vid upprepade tillfällen. Vi ger nu besked att vi vill ha en sådan lagstiftning, säger arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S).

Rätt att porta kund utreds

Nyheter

Hur grova brott som krävs eller vem som får porta kunden kan ministern inte svara på än.

– Det är det som utredningen tittar på. Det är säkert svårt att dra gränser, och det är därför vi har en utredning. Det är viktigt att det blir på ett rättssäkert sätt. Juridiskt är det en lite knepig fråga. Alla måste ju kunna gå och handla. Men värdet att skydda butiken och de anställda är högre. Den som begår upprepade eller allvarliga brott får faktiskt sin frihet inskränkt. Vi anser att det är rimligt, säger Ylva Johansson.

Löftet ska bli verklighet

Enligt vår partikoll är alla riksdagspartier utom V och MP för ett tillträdesförbud för kunder. Ylva Johansson säger att om Socialdemokraterna får regera även nästa mandatperiod kommer det gå snabbt att göra löftet till verklighet, eftersom utredningen redan är i gång. Den väntas bli klar under hösten och i januari 2019 ska utredarna lämna lagförslag.

– Även om utredningen inte tycker att det är bra, måste de lämna lagförslag. För vi vill genomföra detta, säger Ylva Johansson.

Halvåret senare: Så förändrar metoo handels­branschen

Nyheter

Metoo har definitivt påverkat

Löftet är en del av partiets nya branschprogram om schysta villkor för alla som arbetar i service- och tjänstesektorn. Det handlar bland annat om att lagstifta mot hyvling och att avskaffa allmän visstid, och om att stärka skyddet mot trakasserier i arbetslivet. Det är en fråga som bland andra metoo-rörelsen #obekvämarbetstid drivit.

– Metoo har definitivt påverkat. De har visat hur viktigt det är med trygga arbetsplatser. Kravet om att arbetsgivaren ska ha samma ansvar vid trakasserier från kund som när en kollega trakasserar, är en direkt konsekvens av metoo, säger Ylva Johansson.