Susanna Gideonsson är försiktig i sina kommentarer till valresultatet när Handelsnytt når henne mellan måndagens möten med Socialdemokraternas verkställande utskott och LO-styrelsen.

– Resultatet blev fruktansvärt jämt och ungefär som det spekulerats. Det är svårt att säga i dag vad det betyder för Handels medlemmar. Men många goda krafter måste ta ansvar och kämpa för ett anständigt Sverige, säger hon.

Susanna Gideonsson är öppen för lösningar som innebär samarbete över den traditionella blockgränsen mellan de rödgröna och Alliansen.

Hur ser du på SD:s framgångar, framför allt bland väljare i LO-grupperna?

– Många människor ser med oro på verkligheten i vårt samhälle. Vi måste se till att vi har ett starkt Sverige som håller samman.

Val 2018

S-toppar i möte om regeringens framtid

Nyheter

Vid mötet med Socialdemokraternas verkställande utskott deltog Susanna Gideonsson i diskussionerna om hur S ska agera i arbetet för att få till en fungerande regering. Hon anser inte att statsminister Stefan Löfven ska avgå redan nu, vilket de borgerliga partiernas ledare krävt.

– Det finns ingen anledning att lämna Sverige utan regering. Vi ska inte låsa oss, utan söka lösningar för att ha ett samhälle som alla är del av, säger hon.

Hur ser du på det valarbete som Handels har genomfört?

– Jag har mött oerhört många engagerade medlemmar, förtroendevalda och anställda i Handels som har arbetat för ett Sverige där vi håller ihop. Jag vill tacka alla.