Arbetsmiljöverket lämnar vartannat år statistik över hur anställda upplever sin arbetsplats och arbetsmiljö. Däri räknar man stress, bestämmande i det egna arbetet och sexuella trakasserier.

Enligt Arbetsmiljöverket sticker sexuella trakasserier ut i undersökningen. Unga kvinnor är särskilt utsatta då tre av tio, mellan 16–29 år, uppger att de har drabbats av sexuella trakasserier de senaste 12 månaderna. Bland tidsbegränsat anställda kvinnor är det dubbelt så vanligt att ha upplevt sexuella trakasserier på jobbet jämfört med bland fast anställda kvinnor.

Val 2018

Social­demokraterna lovar lag om att porta kunder

Nyheter

Siffror från undersökningen visar att ungefär 2 procent av de sysselsatta inom detaljhandel respektive partihandel har blivit utsatta för sexuella trakasserier från chefer eller arbetskamrater.

Siffrorna när det gäller sexuella trakasserier från andra än chefer och arbetskamrater, till exempel kunder, är dock högre. Ungefär 19 procent av de sysselsatta inom detaljhandeln har blivit utsatta för sexuella trakasserier från andra än chefer eller arbetskamrater under de senaste 12 månaderna. Av dem är 21 procent kvinnor och 7 procent män.

– Att ha kontakter med kunder är naturlig del av arbetet inom detaljhandel. Men det är inte naturlig del att bli utsatt för sexuella trakasserier. Ska man komma åt sexuella trakasserier är fasta anställningar en mycket viktig åtgärd, säger Carolina Uppenberg, utredare på Handels.

Handeln sticker ut bland andra branscher när det gäller sexuella trakasserier.

– Handeln ligger i paritet med branscher som hotell, restaurang, catering och vård och omsorg med boende, säger Per Anders Paulson från Arbetsmiljöverkets enhet för statistik.