Diskrimineringslagen

Är en bra början om du vill få din chef att lystra till. Enligt den ska arbetsgivare ”arbeta med aktiva åtgärder för att arbetstagaren ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap”. Luddigt, men pekar ändå på att du som förälder har behov av hänsyn vid till exempel schemaläggning.

Föräldraledighetslagen

Som förälder har du rätt att minska din arbetstid, antingen med eller utan föräldrapenning. Utan föräldrapenning får du sänka din tjänst till 75 procent av en heltidstjänst. Vill du minska arbetstiden mer måste du ta ut föräldrapenning. Ledigt utan föräldrapenning gäller fram till barnet fyllt åtta år. Ledig med föräldrapenning gäller så länge dagarna räcker fram till barnet fyllt tolv år, om barnet är fött 2014 eller senare.

Anpassat schema

När du minskar din arbetstid för att vara föräldraledig har du enligt föräldraledighetslagen rätt att anpassa ditt schema efter dina behov. Det ska i första hand ske i samråd med din chef. Kompromiss är alltid att föredra. Det är du och inte din arbetsgivare som väljer vilka arbetstimmar som ska tas bort från ditt grundschema, om dina val inte påtagligt påverkar verksamheten. Här ska arbetsgivaren enligt lagstiftningen alltid göra sitt yttersta för att tillmötesgå dina behov och tydligt kunna visa varför det absolut inte går.

Så fick Lisa schemat att funka med familjelivet

Frågor om jobbet

Schemat enligt kollektivavtalet

Schemaändringar ska inte komma som en överraskning. Enligt Handels kollektivavtal för butiker, lager och frisörer ska nya scheman presenteras minst en månad innan de börjar gälla och arbetsgivaren är skyldig att förhandla schemaläggningen med det lokala facket. Ett bra tillfälle att försöka få in sina önskemål.

Lagerarbetare och butiksanställda har dessutom möjlighet att peka ut fem dagar under året då man vill slippa bli schemalagd. Önskemål för detta ska lämnas tre månader innan årsschemat börjar gälla. På många arbetsplatser är sista inlämningsdag i september, så kom ihåg att utnyttja det nästa år.

Arbetstidslagen

Gäller för alla även om din arbetsplats inte har kollektivavtal. Då ska du få se ditt nya schema två veckor innan det börjar gälla. Finns det ingen facklig representant på din arbetsplats får du förhandla själv. Försök diskutera dina önskemål i god tid så är förutsättningarna bättre att båda parter kan anpassa sig.

Skollagen

Kommunen ska erbjuda alla barnomsorg men det finns ingen rättighet att få barnomsorg under obekväm arbetstid. Enligt skollagen ska kommunen ”sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid de inte erbjuder förskola så mycket som det behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt”. Men det är kommunerna själva som avgör om man vill satsa på det eller inte. Cirka 70 procent av landets kommuner erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger.