På en presskonferens under måndagen sa Stefan Löfven så här:
– Det finns goda möjligheter att både tillgodose det svenska näringslivets behov av flexibilitet att hantera upp- och nedgångar, med det behov den enskilda löntagaren har att känna trygghet på arbetsmarknaden.

Val 2018

S öppnar för att förhandla om arbetsrätten

Arbetsrätt

Det tolkades av många som att statsministern nu öppnade upp för att förhandla om arbetsrätten. Medierapporteringen rörde upp starka känslor inte minst i fackliga kretsar.

På måndag eftermiddag höll Stefan Löfven ytterligare en presskonferens, efter att han fått i uppdrag av talmannen att sondera förutsättningarna att bilda en ny regering. Då fick han frågan på vilka andra områden förutom arbetsrätten som han ser möjligheter till blocköverskridande kompromisser.

Två oförenliga uppfattningar

Han svarade så här:
– Jag tog inte specifikt upp arbetsrätten faktiskt utan jag tog upp ett område där jag ser att här finns det en generell syn på att här är det två oförenliga uppfattningar om hur det här ska hanteras, svenskt näringslivs utveckling och löntagares trygghet kopplat till det.

Nu avfärdar också statsminister Stefan Löfven kritiken om att han skulle vara på väg att förhandla bort arbetsrätten.
– En sak kan jag säga. Jag har inte nämnt arbetsrätten med ett enda ord över huvud taget. Men i förhandlingar får inte alla precis vad man vill, men det behöver inte innebära att arbetsrätten förhandlas bort. Det är en del av svenska modellen och det går att kombinera med upp- och nedgångar i industrin, säger Stefan Löfven till TT.

– Jag var ordförande i IF Metall i den förra lågkonjunkturen, och då försvann 30 000-40 000 jobb i onödan. Vi måste se till i nästa lågkonjunktur att vi har medel att hantera upp- och nedgångar i produktionen, det har ingen automatisk koppling till arbetsrätten, säger Stefan Löfven.

Går att hitta lösningar

Stefan Löfvens pressekreterare Erik Nises skriver i ett sms till tidningen Arbetet att Stefan Löfvens uttalande om det svenska näringslivets behov av flexibilitet var ett exempel på ett område där det går att hitta lösningar som gynnar olika intressen.

Innebar det han sa att han öppnar för att förhandla om arbetsrätten eller lagen om anställningsskydd?
”Nej, han pratade inte över huvud taget om las eller arbetsrätten”, skriver Erik Nises.

Gynnar olika intressen

När Arbetet frågar om han i stället avsåg frågor som rör omställning eller korttidsarbete svarar Erik Nises:
”Det var ett exempel på ett område där det går att hitta lösningar som gynnar olika intressen. Att löntagares trygghet inte står i motsättning till företagens behov utan tvärt om är en förutsättning för hög produktivitet. Korttidsarbetet och en modern omställningsförsäkring är jättebra exempel på det.”

I augusti presenterade regeringens utredare Anders Ferbe ett första förslag om korttidsarbete. Det går ut på att företag ska kunna få statligt stöd när de anställda går ner i tid för att ”övervintra” en tillfällig ekonomisk svacka.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.