Hur fick ni idén till projektet?

– E-handeln ökar och det hanteras tunga paket. 26 procent av den svenska befolkningen handlar på nätet. Det är en ganska stor mängd. Därför skapades det här projektet som heter E-handel.

– Efter att kunden tryckt på knappen är kedjan ganska lång. Om du beställer böcker, så kommer böckerna till ett ställe där man paketerar dem, sen skickas de iväg därifrån. Det är många som hanterar det här, men vi mäktar inte med att titta på hela kedjan. Vi får prioritera, och i det här planeringsstadiet så planerar vi att titta på terminalarbetare och utlämningsställen.

Vad kan man få för hjälp i dag?

– Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och det är arbetsgivarens uppgift att se till att det finns verktyg så att inte arbetare skadar sig. Det är en sak vi kommer att titta på, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur man gör riskbedömning och såna saker.

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet

Vad hoppas ni uppnå?

– Det är ju ett uppdrag från regeringen om ett hållbart arbetsliv. Vi ska kontrollera så att folk inte skadar sig eller blir sjuka på jobbet.

Vad för allvarliga fysiska problem kan de som jobbar i paketutlämningen få?

– Det finns risk för axelskada, ryggskador, benskador, det finns också risk för hot och våld. Det är också en aspekt.

Vilka arbetsplatser ska ni kolla?

– Vi är bara i planeringsstadiet och projektledare är inte utsedd heller. Jag vet att vi kommer att använda 1 000 dagar för inspektion men inte 1 000 besök. En inspektion föregås ju av arbete och även efterarbete.

E-handel är inget nytt fenomen. Varför så sena på bollen?

– Det är ju så att vi ser en kraftig ökning av det. Det är en av anledningarna, det är också en fråga om prioritering. Vi måste välja.