”Det som har hänt har hänt. Min tanke är att vi nu ska blicka framåt. Hur ser vi till att det har blivit fler klubbar och fler förtroendevalda inom Jysk när vi samlas nästa gång?”

Så öppnade Suzanne Jensinger, ansvarig ombudsman, tvådagarskonferensen i Bro utanför Stockholm. Omkring 15 fackombud, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom Jysk samlades för att utbyta erfarenheter och jobba fram en gemensam linje för det fackliga arbetet på företaget.

Jyskgranskningen

Jysk underkänns – riskerar 1,5 miljoner i vite

Arbetsmiljö

”Vi måste tro på det”

En av deltagarna var Marie Lindgren, anställd och skyddsombud på Jysk i Borås.

– Det var kanon att vi äntligen fick träffas. Man känner ju att det är liknande problem inom hela företaget. En del har det värre än andra men bekymren finns överallt, säger hon till Handelsnytt.

Även hon hoppas nu på en omstart. Det finns inga alternativ än framåt, menar hon.

Jag har redan gjort en skyddsrond sedan konferensen

– Vi måste tro på det. Det är egentligen inte rätt att vi ska lära Jysk vad som är rätt och fel, men det är uppenbart att de har för dåligt med kött på benen i de här frågorna. Jag har redan gjort en skyddsrond sedan konferensen, och mycket av det som Arbetsmiljöverket pekar på i sitt vite är fortfarande inte åtgärdat, säger Marie Lindgren.

Under konferensens första dag diskuterades lagstiftning, bland annat mbl och las. Dag två bestod mer av strategiskt arbete kring arbetsmiljö och organisering. Bland annat beslutade man att under den närmsta tiden arbeta aktivt med just skyddsronder.

Jyskgranskningen

Ryggen slets ut på Jysk – då blev Ulla uppsagd

Nyheter

Vill ha samma modell som Ikea och H&M 

En tanke är på sikt att starta upp en så kallad CFG-grupp, central facklig grupp, för att kunna vara med och mbl-förhandla om till exempel budget och chefstillsättningar. Likande grupper finns inom flera andra stora kedjeföretag, till exempel Lindex, Ikea och H&M.

Vi behöver lära upp Jysk, precis som vi får göra med Ica, H&M, Ikea

– Vi behöver lära upp Jysk, precis som vi får göra med Ica, H&M, Ikea och andra företag. Jag uppfattar inte att det finns en ovilja från deras sida, men ledningen måste få bättre koll på vad som sker neråt i bolaget, säger Suzanne Jensinger angående CFG-arbetet.

Jysk säger sig vara positivt inställda till konferensen och CFG-arbetet.

– Vi kan glädjande se en ökad lokal samverkan med fackliga förtroendevalda representanter. Vi ser framför oss en konstruktiv samverkan framöver som kan stärka vårt arbetsmiljöarbete ytterligare, skriver Sandra Martinsson, pressansvarig i ett mejl till Handelsnytt.

Veckan innan genomförde Handels en liknande konferens, då med förtroendevalda på Jula.

Fakta: Viteskravet mot Jysk

Arbetsmiljön måste förbättras i samtliga 140 Jysk-butiker. Görs inte detta innan den 30 november väntar ett vite på 1,5 miljoner kronor. Det har Arbetsmiljöverket tidigare slagit fast i en lång kravlista mot möbelkedjan.

Kedjan måste bland se till att anställda utbildas i belastningsergonomi, lyftteknik och tekniska hjälpmedel. Man slår också ner på de tunga lyften som görs i butikerna – i vissa fall hanterar de anställda paket så tunga som 92 kilo utan hjälpmedel. Vid lyft av varor över 15 kilo kräver myndigheten att man framöver måste använda tekniska hjälpmedel. Skyddsombuden ska medverka aktivt i arbetet med kraven.

I somras överklagade Jysk Arbetsmiljöverkets föreläggande till Förvaltningsrätten i Stockholm. I samband med det begärde man så kallad inhibition, det vill säga att verkställandet av kravet från Arbetsmiljöverket skulle skjutas upp tills dess att domstolen avgjort i ärendet.

Den begäran avslogs av både Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Det slutgiltiga avgörandet är ännu inte klart.