Få områden väcker lika starka känslor som musik i butik. Ändå visar resultatet i Handels rapport Musik i butik – En studie av hur musik påverkar handelsanställdas arbetsmiljö en mer mångsidig bild.

Rapporten baseras på en enkätundersökning med svar från drygt 2 000 handelsanställda. Hela 45 procent av de svarande anser att musiken i huvudsak är positiv för arbetsmiljön, jämfört med 24 procent som inte tycker det. Handels chefsekonom Stefan Carlén har lett arbetet med rapporten och han är smått överraskad över resultatet.

Jag lyssnade på julmusik i 8 timmar

Reportage

– Vi hade föreställningen att det skulle vara mer negativt faktiskt. Det här visar att musik är en komplex fråga.

Anställda bör vara med och välja

Samtidigt poängterar han att cirka en fjärdedel tycker att musiken är problematisk. Det är ändå uppseendeväckande, särskilt om man jämför siffran med andra arbetsmiljöproblem. Skulle till exempel 25 procent uppleva bullerproblem på sin arbetsplats så vore det en katastrof.

– Att det är en så pass stor grupp som tycker så gör att vi ser det som ett arbetsmiljöproblem. Arbetsgivaren har ett ansvar att göra kartläggningar och riskbedömningar och det är uppenbart att man inte gör det när det kommer till musiken, säger Stefan Carlén.

En stor del av rapporten behandlar de anställdas delaktighet. Har personalen informerats och utbildats i musikens roll på företaget? Vem bestämmer över musiken, och har de anställda möjlighet att påverka?

Om Stefan Carlén fick bestämma skulle det endast spelas punk i butikerna.

Svaren visar att 78 procent aldrig fått utbildning eller information och att 46 procent inte har en aning om vem som bestämmer över vad som strömmar ur högtalarna.

Forskaren: ”Man kan knäcka en människa med musik”

Nyheter

– Man vet att rätt musik kan leda till en ökad försäljning. Men alla som kan något om varumärkesarbete vet också att det är A och O att personalen är delaktig. Med tanke på alla fina ord om att leva varumärket så är jag faktiskt förvånad över att man inte lyckats bättre här, säger Stefan Carlén och fortsätter:

– Låter man de anställda vara med och välja, inom en tydlig ram såklart, så har företagen väldigt mycket att vinna på det. Det visar den här undersökningen tydligt.

Skillnad på musik och musik

En annan slutsats man kan dra av rapporten är att det är skillnad på musik och musik. De butiker som har musikavtal med professionellt utvald musik har högre andel positivt inställda medarbetare än de som spelar slingor eller friköpt musik.

Att teckna ett avtal är därför en bra ände att börja i för företagen, tycker Stefan Carlén.

– Det behöver inte kosta särskilt mycket. Men det gör stor skillnad för arbetsmiljön och det blir en win win eftersom man samtidigt kan öka försäljningen.

Förvånad över resultatet

Den beryktade julmusiken då? Är den lika påfrestande som man kan tro? Nja. Även där ger resultatet en delad bild. 34 procent anser att julmusiken är mer påfrestande än vanlig musik, medan 44 procent inte tycker det. Även här är Stefan Carlén något förvånad över resultatet.

– Där hade vi räknat med betydligt fler negativt inställda. För många verkar den bli en variation gentemot resten av året. Samtidigt är det fler som upplever julmusiken som mer påfrestande jämfört med musik överlag. Alla kan nog ha ett fog för vad det säger.

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Faktaruta: Musik i butik i siffror

45 procent tycker att musiken huvudsakligen är positiv för arbetsmiljön. 24 procent instämmer inte i det.

46 procent tycker att musik ger ökad motivation och trivsel. 32 procent anser inte det.

63 procent anser inte att volymen är för hög. 17 procent anser att den är för hög.

78 procent har aldrig fått utbildning eller information om musik.

43 procent vet inte vem som väljer musiken i butiken. 26 procent svarar att personalen väljer, 8 procent svarar marknadsavdelningen, 7 procent musikleverantören och 4 procent svarar vd:n.

55 procent av de svarande har musikavtal. 45 procent svarar att man ej har avtal eller att man har friköpt musik.

34 procent instämmer helt i att musiken som spelas under julhandeln är mer påfrestande. 44 procent anser inte det.

Av de som inte har musik i butiken svarar 71 procent att de skulle vilja ha det.

Totalt skickades enkäten ut till 9 454 handelsanställda, av dessa svarade 2 127 personer Svaren är uppdelade på kön, ålder samt vilken bransch man arbetar i.

Källa: Musik i butik – En studie av hur musik påverkar handelsanställdas arbetsmiljö