– Vi har fått signaler om att det kommer mycket droger till vissa postombud. Vi har gjort mycket när det gäller hot och våld kring kassor men hur det ser ut bland postombuden har vi ingen aning om utan där famlar både vi och arbetsgivarna, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Knarkutbildning gav tryggare postombud

Nyheter

Handelns utredningsinstitut, HUI, har fått i uppdrag av Handels och Svensk Handel att skicka enkäter till både anställda och chefer som har hand om paketutlämningen. Undersökningen väntas vara klar efter årsskiftet.

Handelsnytt har tidigare skrivit om projekt i norra Sverige där postombuden utbildats om nätdroger och hur de ska agera.