–  Om secondhandrörelsen blir populärare så måste handeln så småningom ändra sina affärsmodeller i grunden. Det kan ses som ett hot, men också som en möjlighet, säger han.

Här klappar hjärtat för återbruk

Reportage

Den konsumtionskritik som secondhand ofta bär med sig har dock inte slagit igenom sett till hur mycket vi handlar.
– Det är lite paradoxalt. Det finns en större kritik mot handel och konsumtion, ändå fortsätter konsumtionen att öka totalt sett. Å andra sidan hade det kanske ökat ännu mer om inte secondhand blivit så populärt?

Att butiksanställda skulle behöva oroa sig för sina jobb ser han dock inte som nödvändigt. Men om återvunnet fortsätter att trenda ökar kundernas krav på information om tillverkning och ursprung, vilket förändrar arbetsuppgifterna.

På det stora hela tycker han att handeln kommit långt vad gäller hållbarhetsarbetet. Sett över en tioårsperiod är det som natt och dag.
– Då var det nästan ingen som pratade om hållbarhet. I dag har alla större företag åtgärder och program. Det man kunde önska är att det skulle bli mer storskaligt, och att fler ändrade sina modeller i grunden.

Nudie Jeans är ett bra exempel, menar Christian Fuentes. De säljer ekologiska, hållbara jeans som man dessutom reparerar om de går sönder.
– De försöker i grunden ändra på konsumtionsmönstren. Retuna är ett annat exempel. De visar att det finns andra möjligheter.