Förhandlingarna mellan facket och Ikea har tagit över ett år. Frågan är känslig för facket. Det är ytterst få butiker som har nattarbete, bland annat några 7/11-butiker. Tillfälligt tillstånd har även getts till Coop på Stockholms centralstation för att lösa logistikproblem.

– Ikea har velat ha permanent nattdispens. Men det kommer ingen butik att få, säger Henrik Brolin, ombudsman på Handels.

Ikea föreslår nattarbete för butiksanställda

Nyheter

Problem när externt lager försvinner

Ikea Kungens Kurva får införa nattarbete under ett år för att lösa ett nuvarande och framtida logistikproblem.

Varuhuset har ett externt lager och ett utlämningsställe en bit bort från själva varuhuset. Under en snar framtid kommer Ikea att förlora dessa lokaler. De får inte heller bygga ut det befintliga varuhuset. Hur logistiken ska lösas när alla varor ska in i huset är oklart.
– Det finns en arbetsgrupp som ska titta på hur det ska se ut i framtiden. Det går ju till exempel inte att köra med truck när det finns kunder i butiken och hur ska man då fylla på varorna?

Får tid på sig att hitta lösningar

Med nattdispensen får Ikea lite tid på sig att lösa problemen. De kommer att kunna testa olika grejer på natten när varuhuset är stängt.
– Vi kan ta vår del av ansvaret för en god arbetsmiljö. Då blir det förhoppningsvis inte panik när de väl blir av med de andra lokalerna, säger Henrik Brolin.

Nattarbetet gäller personalen på logistikfunktionen, som ska gå på ett roterande schema. De anställda får 100 procent ob under natten och en hälsoundersökning innan.
– Det borde inte vara någon fara för hälsan att jobba natt en så kort tid men vi vill ändå ha normalvärde ifall det skulle hända något.

Ansträngd arbetsmiljö

Nattarbetet gäller bara Kungens Kurva och inte andra Ikea-varuhus.

Johan Hagman, klubbordförande på varuhuset, säger att klubben inte haft mandat att förhandla om frågan utan det har gjorts på Handels centralt, på högre nivå.
– Personligen står jag inte bakom nattarbete men arbetsmiljön är redan ansträngd och något måste göras för att lösa den här situationen. Min uppfattning är bemanningen kan ske på frivillig basis och ingen medarbetare ska tvingas jobba natt.

Han säger att det är blandade känslor bland de anställda. Vissa är glada för den extra ob nattarbetet ger medan andra är oroliga för att det framöver kommer att bli ett permanent nattskift. Någon som både Johan Hagman och Henrik Brolin säger inte kommer att hända.