Totalt 28 miljoner ingår i projektet som går under namnet ”Kompetenslyft för handeln”. Merparten av pengarna kommer från det EU-finansierade sysselsättningsstödet ESF. Projektet leds av Handelsrådet.

”Handeln växer trots digitalisering”

Hallå där

Sociala medier kan bli en utbildning

Tanken är att först identifiera 8-10 områden där handeln och dess anställda har behov av att höja sin digitala kompetens. Att ringa in behoven blir den första fasen i projektet, säger Mats Johansson, kompetensansvarig på Handelsrådet.

– Vi kommer att prata med anställda, företag och experter för att hitta de kunskaper som är viktiga i den digitala omställningen. Ett exempel skulle kunna vara marknadsföring genom sociala medier, säger han.

Mats Johansson, Handelsrådets expert på yrke- och kompetensfrågor.

Efter det ska intresserade företag rekryteras och involveras i att ta fram utbildningarna rent praktiskt. Det är endast mindre företag med upp till 49 anställda som får söka.

– Det är ESF som styr. Vi hade gärna sett att det hade varit fler större företag med. Även om det är en liten Ica-butik så räknas de som stora Ica och kan därför inte vara med. Samtidigt ska kurserna i ett senare skede kunna köpas av alla, så på det sättet blir det nyttigt för hela handeln, säger Mats Johansson.

Industrin har kommit längre

Mats Johansson tycker att handeln har mycket att lära från andra branscher vad gäller den här typen av projekt. Industrin är ett exempel, menar han.

– IF Metall har varit framgångsrika på att nyttja sådana här medel. Men även deras partsgemensamma samarbeten. De har tvingats vara konkreta för att tillgodose sina kompetensbehov. I handeln har arbetsgivarna inte varit lika aktiva i att artikulera vad man behöver, säger Mats Johansson och fortsätter:

Det handlar inte bara om den tekniska biten. När kunderna kommer in i butiken välgooglade så krävs högre specialistkunskap.

– Men nu är kraven mycket högre. Det handlar inte bara om den tekniska biten. När kunderna kommer in i butiken välgooglade så krävs högre specialistkunskap. Det är en annan del i detta.

Genomförandet av projektet påbörjas i september i år och pågår sedan till och med februari 2022. Intresserade företag och anställda kan dock höra av sig till Handelsrådet redan nu.

Handelsrådet

Handelsrådet är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationerna KFO och Svensk Handel och arbetstagarorganisationerna Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Rådet fokuserar på fem områden: Arbetsmiljö och säkerhet, Forskning och utveckling, Internationellt, Omställning, Yrke och kompetens.