Utredningen om hållbart arbetsliv, som presenteras på torsdagen, föreslår en rad förändringar i frågor som är viktiga för handelns anställda.

1. Starkare skydd mot hyvling. Arbetsgivare ska fortfarande få erbjuda anställda omplacering till en tjänst med färre timmar. Men den anställda ska enligt utredningen ha rätt att tacka nej utan att riskera uppsägning. Detta kan innebära att arbetsgivaren inte kan införa sin nya organisation utan att säga upp personal. Uppsägningarna ska då ske enligt turordningen i las, skriver utredaren Anders Wallner på DN Debatt.
Handels ordförande Susanna Gideonsson är positiv, med reservation för att hon ännu inte sett den kompletta utredningen.
– Det är ett väl avvägt förslag. En anställd som tackar nej till en tjänst med färre timar blir inte skyddslös. Framför allt kan arbetstiden inte sänkas från en dag till en annan. Samtidigt berövar man inte arbetsgivaren arbetsledningsrätten.
Två andra utredningsförslag rör tryggheten för människor med osäkra anställningar:

2. Otrygga jobb blir dyrare för arbetsgivaren. Anställningsformen allmän visstid ska enligt utredningen finnas kvar, men arbetsgivaravgifterna ska bli högre för anställningar på visstid än anställningar tills vidare. Det blir alltså dyrare att anställa tillfälligt och billigare att anställa tills vidare. Syftet är att stärka normen om tillsvidareanställning.

3. Ökad trygghet för människor med sms-jobb. Efter två år på tillfälliga anställningar blir en person tillsvidareanställd. Men för den som har korta inhopp, som sms-anställningar, kan det i dag ta mycket längre tid. Utredaren föreslår att även tid mellan inhoppen ska räknas som anställningstid. På så sätt går det fortare för en inhoppare att kvalificera sig för fast jobb.

– Det första förslaget är ett ekonomiskt sätt att komma åt otyget med allmän visstid. Vi vill egentligen att arbetsgivaren ska ha objektiva skäl för att anställa på visstid, till exempel vikariat, ombyggnad eller julhandel. Men tillsammans med förslaget att inhoppare snabbare ska kvalificera sig för tillsvidareanställning ger det ökad trygghet, säger Susanna Gideonsson.

Svensk Handel sågar förslag om hyvling

Nyheter

4. Betald ledighet för att ställa om till ett nytt yrke. Utvecklingstid kallas förslaget som finns med i fyrpartiöverenskommelsen mellan S, MP, C och L. En person ska kunna få betald ledighet för att ägna sig åt kompetensutveckling i syfte att bli anställningsbar i ett nytt yrke.

– Vi vet att vi behöver göra reformer för att underlätta för människor att växla till nya jobb. LO och Svenskt Näringsliv förhandlar om trygghet och omställning. Jag har svårt att bedöma vad utredningens förslag innebär, säger Susanna Gideonsson apropå den kortfattade presentationen i DN.

Susanna Gideonsson hoppas att det ska finnas förutsättningar att få utredningens förslag godkända av riksdagen. Hon hänvisar till januariavtalet mellan S, MP, C och L.

– Där finns skrivningar om skydd mot godtyckliga uppsägningar och bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor. De stämmer väl med utredarens förslag.

Utredningen ska nu skickas ut på remiss till bland annat fack och arbetsgivare. Därefter skriver regeringen en proposition som lämnas till riksdagen. De ändringar i las som utredningen vill se föreslås träda i kraft 1 januari 2021.