Jag jobbar i butik där vi ofta arbetar långa arbetspass och har endast 30 minuters rast. Chefen har sagt att jag inte får ta paus utöver mina raster. Stämmer detta? /Lena

 

Svar:

Arbetstidslagen reglerar att arbetsgivaren ska se till att ordna arbetet så att du som anställd har möjlighet att ta pauser. Med pauser menas korta avbrott från arbetet som ska räknas in i arbetstiden. Arbetsgivaren ska i förväg informera både dig och resten av personalen om pausernas längd och förläggning.

Juan, facklig rådgivare, Handels direkt


	
		

7 saker alla bör veta om rast

Frågor om jobbet