Sellpys marknadschef Gustav Wessman förklarar i mejl till Handelsnytt hur företaget ser på löneläget.
– Vissa tjänar mindre, andra mer. Vi måste erbjuda villkor som gör att vi blir en intressant arbetsgivare jämfört med alternativen som finns.

Gustav Wessman säger att Sellpy ser positivt på facklig organisering och vill ha goda relationer med facket. Även kollektivavtal kan bli aktuellt i framtiden.
– Vi har en pågående diskussion med facket om detta. På sikt kommer vi säkerligen teckna kollektivavtal och vi gör redan nu förberedande åtgärder. Exempelvis har vi samma försäkring och pension som vid kollektivavtal via Fora.

Många Sellpyanställdas lön – 100 kronor i timmen och inget söndags-ob – ligger dock långt ifrån vad lagerpersonal ska ha enligt lager- och e-handelsavtalet. Marknadschefen värjer sig mot jämförelsen.

Söndags­jobbare utan ob på e-företaget Sellpy

Nyheter

– “Lagerpersonal” beskriver inte vår arbetsstyrka särskilt bra, så att jämföra med kollektivavtalet för lagerpersonal blir fel, säger Gustav Wessman, som dock inte anger vilket avtal han anser borde tillämpas i stället.

Att inte alla anställda får ob-tillägg förklarar han så här:
– Vi ger ob till alla som jobbar obekväm arbetstid, det vill säga tid då de normalt inte vill jobba. Har du däremot Sellpy som ditt extrajobb tycker vi att kvällar och helger är bekväm arbetstid, då det de facto är då du vill jobba.

Thomas Holm, ombudsman på Handels.

Handels ombudsman Thomas Holm är kritisk till Sellpys lönepolitik.
– Ingångslön på 100 kronor och söndags-ob på 20 procent är långt under vad konkurrententer med kollektivavtal betalar. Det blir en osund konkurrens, säger Thomas Holm.

Han beskriver det som ytterst ovanligt att lön och ob-tillägg ligger så långt under kollektivavtalet, särskilt på ett så stort företag som Sellpy.
– Timlön och ob brukar ligga i närheten av kollektivavtalet även på avtalslösa företag.

Gustav Wessmans argument för att extrajobbare blir helt utan ob-tillägg avfärdar Thomas Holm bestämt.
– Ett svepskäl för osund konkurrens med låga löner. Jag hoppas vi kan organisera de anställda och teckna kollektivavtal så snart som möjligt.