Vilka butiker det blir eller hur många butiksanställda som kommer att drabbas är i dagsläget oklart. Arbetet med att se över klädkedjans totalt 380 butiker har precis börjat.
– Processen kommer att hålla på under året, säger Charlotte Högberg, kommunikationschef på Kappahl.

Det rör sig om både nedläggningar och att minska butikernas yta. Översynen gäller hela koncernen – alltså inte bara Sveriges 180 butiker utan även butiker i Norge, Finland, Polen och Storbritannien. Kappahl kommer även att öppna butiker under året.

Ska minska kostnader med 100 miljoner

Utöver detta kommer ett 50-tal tjänster att sägas upp. 40-talet av dem omfattar huvudkontoret och lagret i Mölndal. Uppsägningarna och nedläggningarna är del i ett åtgärdsprogram som ska minska Kappahls kostnader med 100 miljoner kronor. Programmet syftar till att få Kappahls ekonomi i balans. För även om försäljningen har ökat har Kappahls redan låga resultat försämrats visar bolagets delårsrapport. Även onlineförsäljningen har ökat, jämfört med förra kvartalet, och utgör i dag drygt 5 procent av bolagets totala försäljning.

Lager ska slås ihop

Under våren ska även butiks- och e-handelslager slås samman vilket kommer innebära en ökad effektivisering. Hur det kommer att påverka anställda kan Kappahl inte säga i dagsläget.

Det är inte första gången Kappahl stänger butiker. Sommaren 2011 varslades 50 butiksanställda. Efter fackliga förhandlingar sades 44 personer upp. 40 tillsvidareanställda och 100 extraanställda berördes också, antingen genom byte av butik eller genom minskad arbetstid.