Daniel

När Daniel Suhonen ser tillbaka på sin uppväxt på 1980-talet känns det som att hela välfärdsstaten jobbade för honom. En deltidsarbetande morsa som fick förtidspension, en arbetsskadad farsa som periodsöp – när ekonomi och hälsa sviktade fanns samhället där med stöd.
– Det fanns ett löfte att ingen skulle gå under. Man hade rätt till arbete och bostad, det fanns bra skola och fritids, hemtjänst till mormor och hyggliga pensioner.

Val 2018

”Jag är nödd och tvungen att stödja mitten­regeringen”

Nyheter

Arbetarungens djupa klasskänsla är Daniel Suhonens kompass som vuxen opinionsbildare. Han vill att alla ska få samma chans som han själv att ta sig upp. Men samhället har förändrats.
– Allt som vi hade då är villkorat i dag: En bostad kräver miljonlån eller 15 år i kö. Arbete kräver gymnasieexamen men tusentals elever klarar inte kraven i grundskolan. Pensionen är usel om du inte sparar själv.

Sossarnas ansvar

Socialdemokratin bär ett tungt ansvar för att samhället blivit brutalare och människor otryggare, anser Daniel Suhonen.
– Sossarna har på 30 år inte kunnat ge en förklaring eftersom man har svikit dem man ska företräda. Vill man inte ändra detta kan man inte ta diskussionen.

För populistiska högerkrafter som Sverigedemokraterna är det däremot lätt att tala med stort patos om samhällsproblemen.
– De skyr inga medel och är beredda att ändra allt.

Daniel Suhonen har förståelse för att Socialdemokraterna gjorde upp med Centerpartiet och Liberalerna i den svåra regeringsbildningen efter det dåliga valresultatet. Stefan Löfven var nödd och tvungen att göra uppoffringar för att hålla högerkrafterna ute, anser han. Men för att vända utvecklingen till nästa val behöver partiet en ny egen politik.
– Det är en ödesfråga att S inte växer ihop med regeringspolitiken. Uppluckrad arbetsrätt, sänkta skatter för höginkomsttagare och ja till vinster i välfärden kan inte vara vad Socialdemokraterna vill.

Tålamod

I februari var han med och lanserade Reformisterna – en förening som vill driva på för en mer progressiv S-politik. Höjda skatter, bättre pensioner, fler bostäder och statliga investeringar i stället för avbetalning på statsskulden står på Reformisternas agenda för att minska klyftorna och öka tryggheten för vanligt folk.

Förslagen ligger sammantaget närmare Vänsterpartiets politik än dagens socialdemokrati. Hur kan den brinnande idealisten, som i över 15 år envist kämpat för att dra partiet åt vänster, ha så stort tålamod att han stannar kvar?
– Jag tror på reformismen. Socialdemokratin lever fortfarande gott på de välfärdsreformer man gjorde efter andra världskriget. Men det är dags att vinna nya segrar och visa att man vill något mer än att administrera ett klassamhälle med växande klyftor.

Agitator

Daniel Suhonen vill gärna se sig som agitator, en inspirerande folktalare. En förebild är August Palm, den skäggprydde skräddarmästaren som i slutet av 1800-talet reste runt, höll brandtal, startade tidningar, skrev böcker och var med om att grunda det socialdemokratiska partiet som nu i april fyller 130 år. Samma månad blir Daniel Suhonen 40. Det är befriande att bli äldre, anser han.
– Jag känner mig friare och modigare än någonsin. Stark och trygg och glad.

Framtiden vill han ägna åt att fortsätta agitera. På medlemsmöten likaväl som i rapporter, krönikor, talarstolar och tv-soffor. Men också i bokform. Förutom en skrift om socialismen som ges ut i höst filar han på sin skönlitterära debut:
– En roman.

Författaren är förtegen om detaljer men antyder att vi kan vänta oss gestaltning av en påver uppväxt i ett välfärdssamhälle som förändras.

Möte med Daniel Suhonen

Ålder: 40 år i april.

Bor: Hyreslägenhet på Södermalm i Stockholm.

Jobb: Chef för tankesmedjan Katalys som ägs av LO-facken ”6F”. Skriver krönikor på Aftonbladets ledarsida.

Bakgrund: Handelsmedlem som jobbat på ABF, chefat för tidskrifterna Tiden och Tvärdrag. Skrivit och medverkat i böcker om Fredrik Reinfeldt, Håkan Juholt, socialdemokrati och Kuba.

Lön: 60 000 kr/mån.

Kallas: ”Göran Greiders ungdomsförbund” – för att han är den yngre av socialdemokratins två mest färgstarka interna kritiker.

Aktuell: Medgrundare till S-föreningen Reformisterna som vill driva Socialdemokraternas politik längre åt vänster. Ombud på partiets kongress som inleds i Örebro i dag.