På Jysk i Karlstad finns hjälpmedel, och den manuella hanteringen har riskbedömts.

Jyskgranskningen

Efter kaoset – kan Jysk slippa miljonvitet?

Arbetsmiljö

Problemet är att man på grund av stora leveranser ändå inte kan använda de hjälpmedel som finns. Saker ligger huller om buller och det är svårt att komma fram.

– Redan den 8 februari kom sommarens trädgårdssortiment. Sedan dess har det varit extremt mycket grejer överallt. Det finns inte tid, och man prioriterar inte att sakerna kommer upp på hylla, säger skyddsombudet Noelia Pérez Johansson.

Vi får alldeles för mycket varor till ett alldeles för litet lager

Emma Olsson, skyddsombud på Jysk i Skövde.

Emma Olsson, skyddsombud i Skövde, ger en snarlik bild.

– Vi har nyligen gjort en riskbedömning, haft ergonomiträning och man håller på att bygga om vår lastkaj. Huvudproblemet kvarstår dock, vilket är att vi får alldeles för mycket varor till ett alldeles för litet lager. Dessutom skulle vi behöva mycket mer utbildning sett till hur många vi är.

Marie Lindgren, skyddsombud på Jysk i Borås.

Skyddsombuden fortfarande inte involverade

Även i Borås har man gjort en riskbedömning, men ingen praktisk ergonomiträning.

– Företagshälsan var hos oss, men sen har inget mer hänt egentligen. På det hela är det fortfarande mycket prat och lite verkstad och vi skyddsombud är fortfarande inte involverade, säger skyddsombudet Marie Lindgren.

På det hela är det fortfarande mycket prat och lite verkstad

AV hoppas slippa kräva vite

Nyligen träffades Arbetsmiljöverket, AV, och ledningen på Jysk för att diskutera hur långt företaget kommit med att förbättra arbetsmiljön. Under våren kommer AV genomföra en rad inspektioner som sedan ska ligga till grund för om det blir något vite eller inte.

Efter en långdragen process hoppas myndigheten att ärendet ska vara klart innan sommaren.

– Det är i en diskussion med våra jurister som vi får avgöra om vitet, eller delar av det, kommer att krävas ut. Min förhoppning är det inte ska behövas, utan att Jysk genomför det som vi ställt krav på, säger Robert Aldén, sektionschef på Arbetsmiljöverket region Öst som har ansvar för kravet mot Jysk.

AV: Den här typen av organisationer har mycket arbetsmiljöfrågor de måste jobba med kontinuerligt.

Oavsett vite eller inte så har Jysk mycket kvar att jobba med, menar Robert Aldén. Det är systematiken som måste till.

– Det är inte så att den dagen vi ser att man har uppfyllt kraven, att det då är guld och gröna skogar. Den här typen av organisationer har mycket arbetsmiljöfrågor de måste jobba med kontinuerligt.