Efter att Jysk överklagat och fått bakläxa i både förvaltningsrätten och kammarrätten står Arbetsmiljöverkets omfattande krav mot möbelkedjans 142 butiker fast.

Jyskgranskningen

Så tycker skydds­ombuden om åtgärderna på Jysk

Nyheter

Kraven ska därmed ha varit åtgärdade från och med den 15 februari. Om inte, kan ett vite på 1,5 miljoner kronor krävas ut.

Arbetsmiljöverkets ursprungliga tidsfrist var i slutet på november förra året. Överklagandena har alltså gett kedjan tid, men inte rätt i sak.

Vad har då skett? Enligt hr-chefen Charlotta Lindborg har stora förändringar gjorts.

Sedan maj 2018 har vi lagt runt fem miljoner

– Sedan maj 2018 har vi lagt runt fem miljoner på bland annat företagshälsovård, hjälpmedel och skärmtak till lastkajer. Tillsammans med Previa har vi upprättat rutiner i ergonomi, utbildat chefer och anställda samt riskbedömt alla 142 butiker. Vi har verkligen tagit steg framåt.

Bland annat har 15 elektriska palldragare, 66 plattformsstegar och fyra kajlyftbord köpts in. Vidare har företaget byggt om flera lager, samt startat rekryteringen av en arbetsmiljöspecialist.

Jyskgranskningen

Jysk underkänns – riskerar 1,5 miljoner i vite

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har sagt att arbete på Jysk medför stora risker för belastningsskador. Är det säkert att jobba på Jysk i dag?

– Utifrån de rutinerna vi har, varuhanteringen och insatserna som gjorts så upplever jag att Jysk är en säker arbetsplats, en bra arbetsplats. Vi har också en låg sjukfrånvaro jämfört med branschen. Men vi gör allt vad vi kan för att minska belastningen.

Jysk är en säker arbetsplats, en bra arbetsplats

Myndigheten har också slagit ner på tunga manuella lyft. Framöver ska inga medarbetare lyfta något över 15 kilo utan hjälpmedel. Kan du med säkerhet säga att ni nått det målet i dag?

– Vi kan inte komma ifrån att det blir manuell hantering med den typen av sortiment vi har, men vi gör allt vi kan för att underlätta och för att sänka belastningen. Till exempel har vi infört ett nytt koncept så att tunga varor inte längre placeras högt upp. Detta har kommunicerats ut i företaget.

Jyskgranskningen

Förtroendevalda på Jysk går samman

Nyheter

Flera krav har handlat om att skapa rutiner. Hur ser ni till att de efterföljs och implementeras i verksamheten på riktigt?

– Det är ju det som är utmaningen, efterlevnaden. Vi från ledningen måste vara tydliga. Men vi tycker att vi har fått till en struktur på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels så har vi flera personalmöten inplanerade kring arbetsmiljön under året. Sen ska alla skyddsronder skickas in centralt till Jysk där det sedan görs uppföljningar. Vi har även skapat ett ärendesystem för akuta frågor.

Ju mer kunskap och insikt vi har fått längs vägen, desto mer har vi också ändrat vår egen inställning.

Ni har ju överklagat kraven i flera led. Varför? Har Arbetsmiljöverket haft fel?

– Vi har inte överklagat kraven i sin helhet. Vi har överklagat på två punkter. Vi är eniga i flera av bristerna. Ju mer kunskap och insikt vi har fått längs vägen, desto mer har vi också ändrat vår egen inställning. De 26 butiker som inspekterats, inklusive huvudkontoret, motsvarar inte alla butiker. Men det är ändå så pass många att man kan dra slutsatser helt klart.

En återkommande kritik från skyddsombuden är att lagren är väldigt fulla. Det gör det också svårt att använda hjälpmedlen. Vad är din kommentar till det?

– Det är svårt att bemöta utan att veta var. Men generellt jobbar vi med planering inför säsongerna och kampanjerna. Följer vi planen så blir det bra. Visst kommer det stora leveranser till våren och trädgårdssäsongen, men det känner man också till i god tid.

Jyskgranskningen

Fler skydds­ombud köps ut från Jysk

Nyheter

Skyddsombuden ska nu involveras. Samtidigt har flera vittnat om trakasserier. I Skåne har fem skyddsombud på drygt fyra år blivit utköpta. Vad är Jysks inställning till skyddsombud i dag?

– Jag kan inte och vill inte kommentera det som har varit i media. Det är enskilda förhandlingar som skett under sekretess. Men vi har tydligt sagt att vi vill ha en lokal samverkan med våra skyddsombud. Våra medarbetare har tagit del av detta och Handels ledning känner också till det.

Jag kan inte och vill inte kommentera det som har varit i media. Det är enskilda förhandlingar som skett under sekretess.

Nu ska det avgöras om det blir ett vite, eller om delar av det ska utkrävas. Vad är era argument för att det inte ska bli ett vite?

– Vi har med hjälp av företagshälsovård tagit oss an hela föreläggandet och i punkt efter punkt tagit fram åtgärder. Sen om det räcker eller inte, det är inte vi som ska bedöma. Vi tycker naturligtvis att vi har gjort jättemycket, men det är det upp till Arbetsmiljöverket att avgöra.

Är detta en omstart för Jysk?

– På ett sätt är det en omstart. Eller snarare ett nästa steg. Om man tänker på det här med att följa upp arbetsmiljöarbetet, och hur vi kommunicera rutiner och så. Men vi är inte klara än.

Läs skyddsombudens syn på utvecklingen inom Jysk här.