Tina jobbar inom en stor butikskedja där chefen har för vana att sitta i sitt rum och kolla övervakningskamerorna. Vid ett tillfälle när några kollegor stod och pratade med varandra fick de senare en pik av chefen om att inte stå i grupp och ”hänga”. ”När vi är på arbetet ska vi arbeta”.

Det här gäller vid övervakning och kontroll

Arbetsmiljö

– Det var helt tydligt att chefen sett detta i övervakningskameran, det känns inte bra, säger Tina som egentligen heter något annat.

På en annan arbetsplats, också en stor butikskedja, får de anställda tillrättavisningar på samma sätt.

Det var helt tydligt att chefen sett detta i övervakningskameran, det känns inte bra

– Det är situationer som cheferna helt klart inte kunnat upptäcka på annat sätt än genom att spola tillbaka övervakningsfilmen för att titta på vad vi gjort när de inte var på plats. Utan att det föreligger någon brottsmisstanke, säger Anna, som också vill vara anonym.

Självklarhet med kamera

Tina har noterat att cheferna ser det som självklart att använda kameran som ett hjälpmedel i arbetsledningen. Hon tror att det bottnar i okunskap, att de faktiskt inte förstår att det är fel att använda kameror till det.

Mia Hämäläinen Persson, Handelsombudsman i Uppsala, håller med. Okunskapen om reglerna kring kameraövervakning är stor både bland chefer och anställda. Det visade sig i en enkätundersökning som facket gjorde på närmare 150 arbetsplatser i Uppsala nyligen. Få arbetsplatser hade koll på vem som har rätt att titta i kamerorna, vem som får se det sparade materialet och hur det ska sparas.

– All kameraövervakning ska förhandlas med facket men det är inte alltid det sker, protokoll är försvunna och ingen kommer längre ihåg varför kamerorna sattes upp. De bara sitter där och används inte alltid på rätt sätt, säger hon.

Utveckling mot små billiga kameror

Förra året kom en ny lag som reglerar kameraövervakning, och tillståndsprövningen till länsstyrelsen försvann. Tillgången på små billiga kameror innebär att problemet ökat och syftet med övervakning är grumligt, erfar Mia Hämäläinen Persson.

– I en butik hade arbetsgivaren satt upp en kamera med den tillhörande appen ”Prata med ditt husdjur” så att han kunde se butiken från mobilen var han än befann sig. Då måste man fråga sig, vad är syftet? Är det ett säkerhetstänk som ligger bakom eller något annat?

Kraven på hur företag får behandla personuppgifter har skärpts sedan dataskyddsförordningen, GDPR, infördes förra året, vilket i högsta grad påverkar hur inspelat material får sparas och an-vändas, påpekar Cecilia Creutz, avtalsansvarig på Handels.

– Handels är inte emot kameraövervakning om det görs på rätt grunder och när den ökar säkerheten i butikerna, men kamerorna ska inte fånga hur personalen arbetar, säger hon.

Hemgångskontroll

Men inte bara kameraövervakning ökar utan även annan form av övervakning, som hemgångskontroll och drogtester. Sofie Rehnström, jurist på LO:

– Metoderna skiljer sig beroende på arbetsplats men kontroll av anställda blir definitivt vanligare och vanligare. Jag antar att arbetsgivarna inte känner något förtroende för sina anställda längre, jag vet inte annars hur det ska tolkas, säger hon.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel menar att all övervakning är noga reglerad.

– Kameraövervakning är en del av säkerhetsarbetet och ska inte användas för att styra eller kontrollera hur arbetstagaren utför arbetet. Hemgångskontroller förekommer på arbetsplatser där arbetstagarna hanterar stöldbegärlig egendom och kontrollerna ska baseras på lokala överens-kommelser eller arbetsgivarbeslut, säger Hans Tjernström, pressansvarig på Svensk Handel.

Hur ser övervakningen ut på din arbetsplats?

Kameraövervakning på Åhléns i Uppsala

– Hos oss är det bara väktarna som har tillgång till kameraövervakning. Ingen chef har möjlighet att titta på kameror hur som helst, säger Emma Kjellerby, klubbordförande, Åhléns Uppsala.

Åhléns i Uppsala ligger centralt och det är väldigt mycket folk som rör sig in och ut i butiken. Här finns många kameror, minst ett 15-tal uppskattar Emma Kjellerby. Men inga riktar sig mot personalentrén eller andra personalutrymmen.

Förhandlingen om kamerorna är gjord av förtroendevalda innan Emma Kjellerby började.

– Kamerorna besvärar inte oss, tvärtom vi är jätteglada att vi har dem. Både för vår trygghet och kundernas. Om det händer oegentligheter, stölder, antingen av personal eller kunder, då finns ju bilderna så att man kan styrka eller fria.

Butiken har kameror som ligger på kassapunkterna, riktade bakifrån från personalen men framifrån mot kunden.

– Det är en trygghet om man skulle bli lurad eller om man blir rånad.

Kamerorna används ofta för att gripa tjuvar.

– Vi griper väldigt mycket på kamerorna, vakterna ser personer som plockar på sig i realtid. I bland ringer vi vakterna och ber att de ska vara uppmärksamma på en kund som vi misstänker. Då kan de spola tillbaka de kameror som berörs.

– Om någon skulle bli anklagad för att ha stulit i kassan, det har aldrig hänt hos oss, men då kan kameror användas för att fria eller fälla.

Utgångskontroll på Ikea

Ikea har slumpmässiga kontroller av personalen när de går ut på lunch eller hem för dagen. De lägger handen på en digital platta. Om slumpdetektorn piper ombeds den anställde att visa innehållet i sin väska för personalen som sitter i säkerhetskontrollen, vilket kan vara Ikeas egen säker-hetspersonal dagtid och väktare kvällstid.

– Personalen öppnar väskan och tittar ner men gräver inte i den. Om det ligger en påse där kan man bli ombedd att själv visa innehållet, säger Johan Hagman, klubbordförande, Ikea Kungens kurva.

– Om någon stulit rapporteras det in till HR-avdelningen. Är det en medlem så kan facket vara med och förhandla. Vi försvarar inte gärningen i sig men ser till att det blir en så bra uppsägning som möjligt.

Drogtester på Martin & Servera

Slumpvisa drogtester utförs av en extern firma inne på arbetsplatsen. Alla på lagret testas. Inte bara chaufförer utan även lagerarbetare och de i administrationen.

– Företaget kommer oanmält. Varken testföretaget eller arbetsgivaren kan påverka vilka som testas utan det är helt slumpmässigt. Salivtester och urinprov tas av en legitimerad sjuksköterska så att allt går rätt till, säger Kristoffer Widing, klubbordförande.

Om någon påvisas positiv har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och den anställda får hjälp av företagshälsovård och andra behandlingsaktörer.