Kameraövervakning

Enligt den nya kamerabevakningslagen som infördes förra året försvann tillståndsprövningen hos länsstyrelsen. Tydlig information ska lämnas till de som övervakas om ändamålet för kameraövervakningen, hur länge videoupptagningen lagras och den registrerades rättigheter. All kameraövervakning ska mbl-förhandlas. Arbetsgivaren måste då visa att det finns ett befogat intresse att övervaka platsen, som inte kan uppnås med mindre integritetskränkande åtgärder. Kameraövervakning ska inte användas för att kontrollera arbetsinsatser.

Chefen har ögonen på dig – det här behöver du veta

Arbetsmiljö

Hemgångskontroll

Om hemgångskontroller är förhandlade fackligt får en väktare eller företagets egen säkerhetspersonal be om att få titta i din väska. Arbetsgivaren ska informera alla anställda om överenskommelser för sådana insatser. Man kan säga nej till att vaktbolag tittar i ens väska, men arbetsgivaren kan använda detta som ett skäl för misstanke.

Handels har tagit fram riktlinjer för hemgångskontroller och kameraövervakning.

GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU och är till för att skydda enskildas rätt till skydd av personuppgifter. Syftet är att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. Kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter, till exempel kameraövervakning, har skärpts i och med GDPR.

Alkohol- och drogtester

Det ska finnas en drogpolicy på arbetsplatsen. Provtagningen ska utföras av legitimerad sjukvårdspersonal. Prov-
resultatet får inte lämnas ut utan den testades samtycke. Anställd som testar positivt ska erbjudas rehabilitering.

Kontroll vid anställning

Det finns ingen skyldighet att visa upp utdrag ur polisens belastningsregister för dem som jobbar inom handeln. Den som vägrar riskerar dock att inte få jobbet.

Källor: LO, LO-TCO Rättsskydd, Handels, Datainspektionen, kamerabevakningslagen (2018:1200)