För drygt ett år sedan startade Coop en avdelning för godisplock på lagret i Bro norr om Stockholm. Efter påtryckningar från skyddsombudet gjordes då en riskanalys tillsammans med företagshälsan för de omkring 15 anställda som bemannade sektionen.

De har det så tungt att de kommer behöva sjukanmäla sig

Enligt riskanalysen så utförs över 1000 lyft dagligen på godisplocket. Lyften sker också i positioner som blir en stor belastning på kroppen. Enligt huvudskyddsombudet är gångarna trånga och det krävs mycket handgrepp och manuell plastning av pallarna, vilket också sliter på de anställda. Nu när godishögtiden påsken står för dörren är trycket extra hårt.

Hur mycket mer blir det i lön från 1 april?

Frågor om jobbet

– De som jobbar där får besvär och ont i ryggen. När jag pratar med dem säger de att de har det så tungt att de kommer behöva sjukanmäla sig, säger Francis Ngarariga, huvudskyddsombud på lagret.

Kräver rotation

Trots att över ett år har passerat menar han att lite hänt för att förbättra arbetsmiljön, och nu har man därför vänt sig till Arbetsmiljöverket med krav på skyndsamma åtgärder.

Ett av kraven är att få till ett roterande schema så att ingen ska få arbeta mer än fyra timmar på godisplocket. Skyddsorganisationen kritiserar också arbetsgivaren för att i huvudsak bemanna stationen med visstid- och bemanningsanställda.

När jag varit på arbetsgivaren att de ska åtgärda problemet sätter man bara in nytt folk

– När jag varit på arbetsgivaren att de ska åtgärda problemet sätter man bara in nytt folk. Nu använder de inhyrd personal och vikarier från poolen, säger Francis Ngarariga och fortsätter:

– Arbetsmiljön ska tas på allvar, och skyddsombudet ska tas på allvar. Jag har upplevt länge att man inte gör det. Samverkan har inte fungerat.

Ledningen ”förhalar” frågan

Skyddsombudet får också uppbackning av klubben som tycker att ledningen agerat nonchalant vad gäller situationen för godisplockarna.

– Vår uppfattning är att ledningen har förhalat den här frågan. De har fått tid, men det är ändå inte fixat och inga skriftliga svar har getts. I stället ifrågasätter de riskbedömningen och säger att det är en rekommendation. Nu är tålamodet slut. Nu får Arbetsmiljöverket komma hit och bedöma, säger Osman Yilmaz, klubbordförande.

Coop: ”Ser löpande över åtgärder”

Handelsnytt har vid flera tillfällen sökt ansvariga chefer på Coops lager i Bro utan resultat. Tobias Rydergren, presschef på Coop, ger dock en generell kommentar till läget.

– Vi har fått in en anmälan och det kommer att ske en inspektion av Arbetsmiljöverket. Vi ser löpande över åtgärder som kan förbättra situationen och efter inspektionen av Arbetsmiljöverket kommer vi ta till oss deras syn på anmälan.