Skribenterna menar att Handels ska lämna LO:s samordnade linje och därmed driva på en splittring av LO-familjen. Det inte en bra strategi om man värnar facklig styrka. Det gör Handels.

Samtliga LO-förbund är överens om att den nya lagstiftningen kring konflikträtten är balanserad och inte hindrar den framgångsrika strategi som länge varit grunden för LO:s syn.

Strejkar gör man för att skriva kollektivavtal.

”Dra tillbaka Handels stöd till försämrad strejkrätt”

Insändare

Sammanhållen rörelse

Vad skribenterna menar med LO:s hegemoni på den svenska arbetsmarknaden vore intressant att veta mer om. Handels är en del av LO-familjen och vi värnar starkt att LO-förbunden ska organisera arbetaryrkena. En sammanhållen facklig rörelse är det som gynnar arbetarklassen bäst.

LO:s unika samverkan med Socialdemokraterna har historiskt gett oöverträffade politiska framgångar. Att bryta den och i stället sluta samman med politiska rörelser inte ens i närheten av det politiska inflytande S har vore sannolikt slutet för dessa framgångar.

Samordning

Om man vill krossa LO är det bättre att vara tydlig med det, i stället för att beslöja det i retorik. Handels vill inte krossa LO. Tvärtom, en stark samordning är nödvändigt för att fortsätta med låglönesatsningar, stärka arbetares politiska inflytande och förbättra villkoren för anställda i handeln.

Intern debatt är viktigt, och jag kan konstatera att det finns stort stöd för förbundsstyrelsens linje i frågan om konflikträtten.

Till sist. Kanske har skribenterna missat Handels tydliga politiska kritik mot delar av januariavtalet. Det kommer vi att fortsätta med. Det är inte samma sak som att bränna alla broar till politiskt inflytande.