– Våra inspektörer gjorde bedömningen att arbetsuppgifterna var för farliga att utföra. Det är en högre siffra än vi brukar se när vi gör den här typen av kontroller, säger Arne Alfredsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket och den som håller i granskningen från myndighetens sida.

Nagelsalongerna

De tvingades betala tillbaka lön – nu stäms nagelsalongen

Nyheter

Av runt 120 granskade salonger hade runt 30 salonger så farliga arbetsuppgifter att Arbetsmiljöverket stoppade arbetet med omedelbar verkan. Först när bristerna åtgärdats får de anställda jobba med arbetsuppgifterna igen. Tre av fyra salonger hade brister i arbetsmiljön och fick krav på sig. Främst handlade det om att läkarundersökningar inte görs, okunskap om hälsoriskerna och att tillräcklig ventilation saknas.
– De jobbar med jättegiftiga kemikalier, lim och lösningsmedel som kan ge stora hälsoproblem. Men många gånger var de anställda inte medvetna om hur allvarliga konsekvenserna kan bli för hälsan, säger Arne Alfredsson.

I vissa fall utsätts även anställda för koppleri och människohandel. Efter granskningen har polisen gjort en anmälan om koppleri och en anmälan om människohandel. Ett tiotal brott rörande arbetsgivare med personal som saknar svenskt arbetstillstånd upptäcktes också.

Skatteverkets granskning har lett till ett flertal utredningar med koppling till oklara anställningsförhållanden samt oredovisade intäkter.

Granskningen är en del i de myndighetsgemensamma insatser som görs för att komma åt företagare som fuskar och för att se till att arbetstagare inte far illa eller blir utnyttjade. Förutom Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket deltar ytterligare fem myndigheter. Satsningen är ett regeringsuppdrag som kom 2018.

– De här kontrollerna signalerar inte bara till arbetsgivare att myndigheterna nu samlar gemensamma krafter för att förhindra arbetskraftsexploatering och människohandel, utan också till de som efterfrågar skönhetsvård till en billig penning, säger Per Englund, på underrättelseenheten vid Polisens nationella operativa avdelning, i ett pressmeddelande.