Det skrivs inte så mycket om jobbet som handläggare på a-kassan. Mycket har blivit bättre för medlemmarna: de som söker ersättning kan dygnet runt registrera och lägga upp sina handlingar genom Mina Sidor. Tidigare sändes handlingarna för skanning och vi fick ett inläst arbetsgivarintyg med alla siffror inlästa för tolv månaders arbete.

Upp och ner

I dag kan medlemmen fota sina intyg och vi får registrera dem för hand, då kan det lätt bli fel. Vi kan till exempel få intyg som är upp och ner. För att kunna läsa dem överhuvudtaget får man printa ut dem. Den förändring som gjort det enklare för medlemmen har alltså gjort handläggarens jobb svårare och mer tidskrävande.

”Handläggare på a-kassan ska få bättre IT-stöd”

Insändare

Vi har en beräkningsmodul som varit ett effektiv hjälpmedel vid uträkning av dagpenningen. På grund av regler som gjort det krångligare att räkna ut dagpenningen funkar modulen i dag inte fullt ut. Allt mer måste därför räknas ut för hand. En dagpenning räknas ut på tolv arbetade månader, och har du till exempel varit sjuk så ska de timmarna räknas bort, men du får lägga till summan och de timmar du haft sjuklön för.

Avbruten

Medlemmarna har även handläggarens direktnummer och kan ringa när som helst då vi ska vara tillgängliga hela dagen. Det är lätt att göra fel när man blir avbruten mitt i en uträkning!

Det är tungjobbat att vara handläggare i dag. Vårt arbete skulle underlättas om Sveriges a-kassor gjorde en tydligare tolkning av de intyg medlemmarna skannar in. Och om riksdag och regering såg över reglerna.

Fakta: Sveriges a-kassor

De 26 a-kassor  som finns i Sverige har en intresseorganisation som heter Sveriges a-kassor.

Organisationen ger stöd till a-kassorna, bland annat med it-utveckling och utbildning.