Svar på insändare: ”Det är tungt att vara handläggare på a-kassan”

A-kassorna genomgår just nu en stor modernisering av IT-stödet. I det arbetet har vi tillsammans med a-kassorna bestämt oss för att börja moderniseringen för de som ansöker om ersättning, det vill säga a-kassornas medlemmar. Vi är nu mitt uppe i steg två som är att lyfta IT-stödet även för handläggarna. Under utvecklingstiden innebär det att en del moment kan upplevas som onödigt omständliga men dessa arbetar vi successiv bort och erbjuder till exempel en tolkningstjänst för att underlätta arbetet med intyg.

”Det är tungt att vara handläggare på a-kassan”

Insändare

Mer komplicerat

Samtidigt har regelverket med åren blivit mer komplicerat, inte minst när det gäller beräkning av arbetstid och inkomst. Därför ser vi positivt på att det nu pågår en utredning som bland annat handlar om att förenkla arbetet med att beräkna ersättningen.

Två perspektiv

I såväl vår egen utveckling av system som i kontakter med utredningen av en ny arbetslöshetsförsäkring har vi alltid de två viktiga perspektiven med oss: Det ska vara lätt och förutsebart för enskilda att ansöka om ersättning och det ska vara effektivt för handläggare att administrera ansökningar så att det går att hålla en god arbetsmiljö.