Handels klubbordförande i en Ica Maxibutik blev i höstas invald i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i sin skånska hemkommun. I februari i år beslutade Handels förbundsstyrelse att ta ifrån henne rätten att ha fackliga uppdrag för förbundet.

Handels och SD

Avstängd klubb­ordförande överklagar

Nyheter

Att ha uppdrag för SD är enligt förbundsstyrelsen liktydigt med att bedriva eller stödja ”verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål” vilket strider mot Handels stadgar. Hon får vara kvar som medlem i förbundet, men petas från uppdraget som klubbordförande.

Hävdade att beslutet saknade grund

Kvinnan överklagade beslutet till Handels förbundsråd. Med stöd av en jurist hävdade hon att beslutet saknar grund och att hon inte fått veta på vilket sätt hon brutit mot Handels stadgar.

Förbundsrådet behandlade ärendet på fredagen och beslutade enhälligt att avslå överklagandet.

Handels och SD

Klubbordförande med uppdrag för SD stängs av

Nyheter

– Förbundssekreterare Mats Hedgren föredrog ärendet och hänvisade till paragrafen i stadgarna. Förbundsrådet fastställde beslutet utan vidare diskussion, säger Handels pressekreterare Jens Lundberg.

Handelsnytt har sökt den berörda kvinnan för en kommentar.

Fakta: Förbundsrådet

Handels förbundsråd granskar hur förbundsstyrelsen sköter sitt arbete, och beslutar i vissa viktiga frågor mellan kongresserna.

Förbundsrådet har ordinarie sammanträde varje vår och kallas in extra vid behov. Årets förbundsrådsmöte hölls 16–17 maj.

Förbundsrådet består av 45 ledamöter. Dels förbundsstyrelsen, dels alla 19 avdelningars ordförande eller vice ordförande. De största avdelningarna har upp till fyra ledamöter extra i förhållande till sin storlek.