En socialdemokratiskt ledd regering har tvingats acceptera utredningar om förändrad – läs försämrad – arbetsrätt, sänkt arbetsgivaravgift, marknadshyror och försämringar i skattepolitiken.  Att denna regering dessutom utreder förändrad – läs försämrad – strejkrätt har upprört många fackliga. 

Johan Sjöstrand

V och SD

Det har gått så långt att det historiska stödet inom LO-facken till Socialdemokraterna börjar ifrågasättas. Bland förtroendevalda talas det mer öppet om ett närmande till Vänsterpartiet medan det bland LO-förbundens medlemmar är ett ökat stöd för Sverigedemokraterna som är konsekvensen. 

”Januariavtalet är sämre än kohandeln”

Insändare

En del av detta ligger i att S under en lång tid tappat sin fackliga förankring. Det är färre förtroendevalda och medlemmar i LO-förbunden som samtidigt är medlemmar i S. S rekryterar också i mindre utsträckning från den fackliga delen av arbetarrörelsen, vilket gör att förståelsen för våra problem och utmaningar minskar. 

Bli medlem i S

Ett sätt att vända detta är att vi som är förtroendevalda eller medlemmar inom LO-förbunden även löser medlemskap i S. Vi har cirka 150 000 förtroendevalda inom LO-förbunden, men bara cirka 20 000 av dessa är medlemmar i S. LO-förbunden har gemensamt drygt 1,5 miljoner medlemmar.

Jag tror inte att mer än 25 000 av dem är medlemmar i S. Detta gör att mindre än hälften av medlemmarna i partiet har förankring inom LO på något sätt. Inte konstigt att våra frågor hamnar i skymundan.

”S företräder inte längre de svaga”

Insändare

Om två tredjedelar av de förtroendevalda även var medlemmar i S hade LO-kollektivet haft mer än 50 procent av medlemmarna i partiet. Då hade det varit våra frågor, arbetarnas frågor, högst upp på dagordningen. Fler människor med yrkeserfarenhet och bakgrund som arbetare hade stått på valbar plats på listorna och tagit plats i de politiska församlingarna.

Våra frågor

Hade vi även fått med 10 procent av det totala medlemsantalet inom LO-kollektivets fackförbund hade vi talat om ungefär ytterligare 150 000 medlemmar med bakgrund i arbetaryrken. Min gissning är att stödet för S då ökat markant inom LO-kollektivet, på bekostnad av både V och SD. 

Men framför allt hade våra frågor, som i stort sett berör alla löntagare, kommit upp på dagordningen och i samhällsdebatten. Vilket jag tror hade visat sig i både opinion och valresultat. 

Så fråga inte vad partiet kan göra för dig, utan vad du kan göra för partiet!

Skriv en insändare!

Håller du med skribenten? Kommentera artikeln via länken nedan eller skriv en egen insändare på https://handelsnytt.se/skriv-insandare.

Du får underteckna med signatur, men uppge namn, adress och telefonnummer för oss på redaktionen.

Vi förbehåller oss rätten att korta ditt inlägg.