Handelsnytt har tidigare berättat om situationen för omkring 15 lagerarbetare på Coops lagerterminal i Bro som arbetar med att plocka godis. Redan för cirka 1,5 år sedan gjordes en riskanalys som visade att över tusen lyft gjordes dagligen på avdelningen.

Lyften genomförs i trånga utrymmen och under hög stress vilket har lett till ryggont och dåliga möjligheter till återhämtning.

Ohållbart för Coops godisplockare – nu kallas Arbets­miljö­verket in

Arbetsmiljö

I våras skickade därför huvudskyddsombudet in en anmälan till Arbetsmiljöverket med krav på åtgärder. Bland kraven fanns att få till ett roterande schema så att ingen skulle behöva arbeta längre än fyra timmar på stationen.

Kritik riktades också mot att arbetsgivaren i hög grad bemannar godisplocket med bemanningsanställda.

Kraven omfattar hela lagret

Arbetsmiljöverket besökte arbetsplatsen i våras och gick på skyddsombudets linje. Godisplocket måste förbättras.

En ny riskbedömning och åtgärdsplan gällande belastningsergonomi och rotation ska därför finnas på plats senast den 22 oktober, annars hotas Coop med vite på 100 000 kronor. Kraven gäller hela terminalen, inte bara godisplocket.

Det blev ett större ärende än vad skyddsombudet hade begärt.

Elseann Lundgren, inspektör på Arbetsmiljöverket

– Det blev ett större ärende än vad skyddsombudet hade begärt. Han ville få till riskbedömning och rotation. Men då bör man veta var man ska rotera till och därför måste även de andra arbetsstationerna riskbedömas, säger Elseann Lundgren, inspektör på Arbetsmiljöverket till Handelsnytt.

– Vi har också varit noga med att skriva att alla arbetstagare omfattas av kraven, just eftersom skyddsombudet framfört kritik kring att bemanningsanställda får sämre villkor, tillägger hon.

Facket: ”Inhyrda har högre krav”

Facket på lagret är positivt till Arbetsmiljöverkets agerande. Eftersom klubben saknar förhandlingsrätt för de bemanningsanställda är myndighetens översyn extra viktig, menar Tor Ellingen, vice klubbordförande på Coops lager i Bro.

– De inhyrda har högre krav på sig vad gäller plock per timme. Och de riskerar att inte få komma tillbaka alls om de inte uppfyller sina ackordskrav.

Hamnar du på drickat direkt efter så är det lika illa. Eller till och med ännu värre. Då skjuter man bara runt problemet.

Tor Ellingen, vice klubbordförande

Vissa saker har dock blivit bättre. Efter att vitesföreläggandet meddelades har arbetsrotation införts på godisplocket, och nu arbetar ingen längre än fyra timmar på avdelningen. Men precis som Arbetsmiljöverket pekar på så handlar det om var man blir placerad efter det, säger Tor Ellingen.

– Hamnar du på drickat direkt efter så är det lika illa. Eller till och med ännu värre. Då skjuter man bara runt problemet. Därför är det bra att kravet gäller hela lagret så vi kan få till en bra helhet.

Coop: ”Stämmer inte”

Terminalchefen Magnus Andersson beskriver också Arbetsmiljöverkets krav som positiva. Men vad som har gjorts mer i detalj för att svara upp mot kraven kan han inte svara på med hänsyn till semester.

– Jag är precis tillbaka från semestern och försöker få koll på läget nu. Men vi jobbar löpande med arbetsmiljön för att säkerställa att vi håller oss till de lagar och regler som gäller.

Vad säger ni om kritiken att det bara är bemanningsanställda som placeras på tunga stationer, så som godisplocket?

– Det stämmer faktiskt inte. Vi är en stor arbetsplats och det finns inget som uttryckligen säger att de ska bemanna en enskild avdelning. Under vissa perioder har vi mer inhyrda, det beror på behovet just där och då. Men vi har rotation och vi har inte lagt ut enskilda delar på entreprenad.

Det finns inget som uttryckligen säger att de ska bemanna en enskild avdelning.

Magnus Andersson, terminalchef

På Coops lager i Bro jobbar omkring 800 lagerarbetare, varav cirka 600 är tillsvidareanställda. Resten är bemanningsanställda av externa företag eller behovsanställda av Coop via en pool.