Maskin 7 arbetar förvånansvärt tyst. Dovt mumlande tuggar sig bandsågen millimeter för millimeter genom den 24 centimeter tjocka stången av massivt stål. Efter några minuter har den kapat av en skiva. Kim Petersson kontrollmäter med ett skjutmått: 23,8 millimeter, perfekt! Han blåser skivan ren från spån med en blåspistol och knappar sedan in uppgifterna i datorn. När hela ordern om ett par dussin skivor är klar hämtas de med truck och packas för leverans till ett industriföretag.

Anställda lockas med extra ledighet

Lön & villkor

I eftermiddag kanske han får sköta den andra bandsågen, maskin 10. Eller blästra rör på maskin 34. Det är dessa tre han hunnit lära sig under sina två år som anställd på Heléns Rör.

Han vill gärna lära sig sköta en cirkelsåg också. 

– Då blir mitt jobb mer omväxlande, jag blir mer användbar för arbetsgivaren – och kan få högre lön, säger Kim Petersson.

Lön efter kompetens

Sedan början av 2019 gäller ett kompetenslönesystem på Heléns Rör i Halmstad (se faktaruta). Kunskaper som är värdefulla i jobbet har delats upp i grundkompetenseravdelningsspecifika kompetenser och specialkompetenser.

Kim Petersson har de grundkompetenser som behövs – truckkort och grundläggande kunskap om datasystemet SAP. Tillsammans med hans tre maskinkompetenser placerar det honom på steg ett i företagets kompetenstrappa. Med tillägg för tvåskift ger det en lön på cirka 29 800 kronor i månaden.

Vid ett arbetssamtal med gruppledaren i höst planeras vilken kompetensutveckling Kim ska få härnäst. Förutom fler maskinkompetenser hoppas han kunna skaffa sig minst en specialkompetens.

– Till exempel hjärt-lungräddning eller brandskydd. Det ligger nära sånt jag redan kan tack vare mitt uppdrag som skyddsombud och mitt fritidsintresse jujutsu.

Tommie Hägg, klubbordförande på Heléns rör

I så fall kan han kliva upp till steg två i kompetenstrappan. Då höjs hans lön med ytterligare några hundra kronor i månaden. Efter fyra-fem år som anställd är tanken att han ska ha nått kompetenstrappans tredje och sista steg. Totalt har lönen då höjts 1 300 kronor utöver de vanliga höjningarna som kommer 1 april varje år enligt det centrala kollektivavtalet.

Tidigare arbetade många anställda på Heléns med en eller ett fåtal uppgifter. Kompetenslönesystemet uppmuntrar till att lära sig mer. Tommie Hägg, Handels klubbordförande på Heléns, ser flera fördelar.

Omväxlande

– Vi får lättare att klara oss utan bemanningsföretag när fler anställda kan fler uppgifter. Jobbet blir mer omväxlande, och kroppen tar mindre stryk när man roterar mellan arbetsuppgifter. 

Dennis Näverberg har jobbat tio år på Heléns. När systemet infördes i vintras konstaterades att han har fler kompetenser än han tidigare fått betalt för. Vips höjdes hans lön med cirka en tusenlapp.

– Systemet gör det synligt vad man kan och man får betalt för det. Sedan dess har jag skaffat kompetens som säkerhetsutbildare, vilket förhoppningsvis ger ännu högre lön nästa år, säger Dennis Näverberg.

Dennis Näverberg fick höjd lön då det upptäcktes att han hade fler kompetenser än han tidigare fått betalt för.

Totalt höjdes snittlönen på Heléns med några hundralappar då lönesystemet infördes. Samtidigt fick alla anställda som jobbat minst fem år åtta timmars extra ledigt varje år. Produktionschefen Anders Hultberg hade inte svårt att övertyga ledningsgruppen att det var värt pengarna.

– Systemet gagnar både företaget och medarbetarna. Vi höjer kompetensen i företaget och gör det lättare att ta till sig nya uppgifter i framtiden, säger Anders Hultberg.

Fakta: Helens rör

Heléns Rör är grossist för rör och stång av stål. Förutom lagerhållning sker viss produktion, till exempel kapning. Kunderna är främst industriföretag som bland annat tillverkar fordon, möbler och maskiner.

Huvudkontor och lager finns i Halmstad. En produktionsanläggning med lager finns även i Knäred och försäljningskontor i Västerås och Örnsköldsvik.

Antal anställda: Cirka 300, varav 80 på Handels avtalsområde.FaktarutaStycke

Omsättning: 1,7 miljarder kr (2017).

En egen idé

Anställda lockas med extra ledighet

Lön & villkor

Tommie Hägg råder fler fackklubbar att tillsammans med sina arbetsgivare skapa ett kompetenslönesystem – utan att direkt kopiera det som gäller på Heléns.

– Tänk till noga för att hitta en egen idé utifrån förutsättningarna på ert företag. Det är värt mycket att ha ett lönesystem som bygger mindre på arbetsgivarens åsikter och mer på vad de anställda kan och gör.

Fakta: Lönesystemet för lagerarbetare på Heléns Rör

Företag och fack har identifierat över 50 ”kompetenser”, det vill säga kunskaper och färdigheter som är värdefulla i jobbet.

Grundkompetenser är till exempel att ha förarbevis för truck, sidlastare och traverskran samt att kunna grunderna i datasystemet SAP.

Lagerkompetenser kan vara att kunna lasta, lossa och ta emot gods. De som jobbar i produktion har maskinkompetensersom att kunna hantera exempelvis bandsåg och cirkelsåg.

Specialkompetenser är till exempel att vara ”nyckelanvändare” i något av datasystemen, utbildare i säkerhetsfrågor eller fadder för nyanställda.

Alla anställda har fått sin kompetens kartlagd och därefter placerats in i en ”kompetenstrappa” efter hur mycket man kan. 

Ingångslönenför en nyanställd är cirka 23 400 kronor.

Därefter kliver man uppåt i kompetenstrappan ju mer man lär sig. För varje steg höjs lönen med några hundralappar utöver avtal.

Steg 1. Inom 12 år. 

Introduktion klar + 3 grundkompetenser + 2 lagerkompetenser + 0 specialkompetenser.

Steg 2. Inom 23 år.

Introduktion klar + 3 grundkompetenser + 5 lagerkompetenser + 1 specialkompetens.

Steg 3. Inom 3–5 år.

Introduktion klar + 3 grundkompetenser + 7 lagerkompetenser + 3 specialkompetenser.

(För dem som jobbar i produktion gäller maskinkompetenser i stället för lagerkompetenser.)

Extra betalt utöver trappan kan man få om man har en befattning som gruppledare eller underhållstekniker.

Varje höst och vår har alla anställda samtal med sin gruppledare där man går igenom vilka kompetenser den anställde har i dag, samt planerar vad hen ska lära sig härnäst. Den som lärt sig tillräckligt för att flyttas upp ett steg i kompetenstrappan får sin lön höjd i samband med den årliga lönerevisionen i april.

Förutom de löneökningar som kompetenslönesystemet innebär höjs lönerna varje år på vanligt sätt enligt kollektivavtalet. En del av höjningen är lika för alla och en del är en individuell pott som fördelas enligt kriterier som resultat, yrkeskunskap och personliga egenskaper. Skillnaden i löneökning mellan högst och lägst brukar bli cirka 200 kronor i månaden.

Alla som varit anställda i fem år får en extra dag ledigt med lön varje år i form av åtta timmars ledighet i sin personliga arbetstidsbank. Det är en ”morot” till anställda på arbetsplatser som inför lokalt lönesystem enligt kollektivavtalets bilaga.

Å andra sidan har facket svårare att hävda generellt utlägg (lika löneökning för alla) om klubben inte kommer överens med arbetsgivaren om fördelningen.