I går inleddes den europeiska arbetsmiljöveckan och på onsdagen infaller Skyddsombudens dag. Samtidigt presenterar Handels en ny undersökning där förbundets skyddsombud tillfrågats om sin arbetsmiljö.

Chockerande siffror

Cecilia Berggren, utredare

47 procent av dem uppger att den psykosociala arbetsmiljön är ganska eller mycket dålig. Orsakerna är främst hög arbetsbelastning, bristfällig planering samt dåligt ledarskap. 52 procent anser att deras arbetsgivares kunskaper om risker i den psykosociala arbetsmiljön är dåliga.

– Det är chockerande siffror. Något som förvånar mig är att det inte bara gäller detaljhandeln, utan att även skyddsombuden inom partihandeln upplever så pass dålig psykosocial arbetsmiljö. Det är också skrämmande många som beskriver arbetsgivarens kunskaper om risker i arbetsmiljön som dåliga, säger Cecilia Berggren, utredare på Handels.

Cecilia Berggren.

När det gäller den fysiska arbetsmiljön uppger 31 procent att den är dålig eller mycket dålig. Allra sämst, 45 procent, är den för anställda inom partihandeln. Orsakerna till bristfällig fysisk arbetsmiljö är främst tungt och repetitivt arbete, dålig luft samt buller.

Visstider leder till fler sjukskrivningar

Resultatet visar också att det finns ett samband mellan brister i arbetsmiljön och osäkra anställningar. Sjukskrivningar på grund av stress är mer än dubbelt så vanligt på arbetsplatser med hög andel visstidsanställningar. 48 procent uppger att detta förekommer i hög utsträckning på dessa arbetsplatser, jämfört med 20 procent på arbetsplatser med låg andel visstidsanställda. 

– Det här är något som vi pekat på under en längre tid, att arbetsmiljö och sjukskrivningar hänger ihop med organisationen. Slimmade anställningar, korta kontrakt och deltider leder till sämre arbetsledning, ökad stress, ökad ohälsa och fler sjukskrivningar, säger Cecilia Berggren.

Undersökningen visar också att 57 procent av skyddsombuden anser att de inte får tillräckligt med tid för sitt uppdrag. 

– Det är ett välkänt problem, men jag trodde inte att det såg så illa ut, säger Cecilia Berggren.

Fakta

Enkätundersökningen genomfördes under september 2019.
902 skyddsombud av totalt drygt 3 000 inom Handels har besvarat frågorna.