Anställningsbidrag innebär att företag får ersättning från Arbetsförmedlingen för att anställa personer som står utanför arbetsmarknaden. Det handlar främst om utrikes födda och funktionsnedsatta.

Hamnar utanför den svenska modellen

På senare år har andelen utrikes födda med anställningsbidrag ökat kraftigt. Av de utrikes födda som fick nya anställningsbidrag i handeln i Helsingborg år 2016 fanns cirka 75 procent i företag där ägarna själva har utländsk bakgrund. Det visar en ny forskningsrapport från Handelsrådet.

– De hamnar ofta i mindre företag och på en del av arbetsmarknaden som står utanför den svenska modellen när det gäller ordnade anställningsformer och kollektivavtal, säger Anders Kjellberg, professor vid Sociologiska institutionen på Lunds universitet, som tillsammans med docent Olle Frödin utfört studien.

Oacceptabla villkor

Trots att de ofta får kontakt med arbetsgivaren via egna kontakter tvingas de gå till Arbetsförmedlingen för att få en bidragsanställning, annars blir det inget jobb. I dessa fall rör det sig om företag som balanserar på marginalen och inte skulle ha råd att anställa utan bidrag, enligt studien.

– Många är inte med i a-kassan. De är därför extra angelägna att få ett jobb och kan därför finna sig i villkor som andra skulle betrakta som oacceptabla, säger Anders Kjellberg.

Påminner om exploatering

Anders Kjellberg
Anders Kjellberg, professor vid Lunds universitet.

I Sverige har asylsökande flyktingar rätt att arbeta och efter sex månaders arbete och avslag i asylansökan möjlighet att ”byta spår” till arbetskraftsmigrant. 

– Även detta kan göra dem benägna att acceptera villkor som påminner om exploatering. Företagen nöjer sig då inte med anställningsbidrag utan vill pressa ut mer, säger han.

60 timmars arbetsvecka

En arabisktalande kollega till forskarna har genomfört fem kvalitativa intervjuer med arabisktalande utrikes födda med bidragsanställning i Helsingborg, och i minst tre fall rör det sig om exploatering.

– Det kan handla om 50 till 60 timmars arbetsvecka utan övertidsersättning, att de förväntas arbeta på lördagar, utan försäkringar och indragen semester, säger Anders Kjellberg.

Varför reagerar inte Arbetsförmedlingen på att de ger bidrag till företag som exploaterar sina anställda?

– Det vet Arbetsförmedlingen inte om eftersom allt ser bra ut på pappret.

Så vad bör göras?

– Man borde införa krav på kollektivavtal eller på annat sätt se till att det som står i det formella anställningskontraktet också praktiseras i verkligheten. Om det inte finns något kollektivavtal finns det heller inget avtalsbrott för facken att peka på. Förutom bättre kontrollmöjligheter och uppföljning från Arbetsförmedlingens sida kan det handla om bättre information till de anställda och krav på att företagen har tillräckliga ekonomiska resurser till att betala ut löner, säger Anders Kjellberg.

Studien

Forskningsrapporten heter ”Konsekvenser av anställningsbidrag i handeln” och har finansierats av Handelsrådet.

Anställningsbidrag

  • Anställningsbidrag är subventionerade anställningar där hela eller delar av lönekostnaden betalas av någon annan än arbetsgivaren.
  • Handeln är den bransch, tillsammans med hotell- och restaurang, som har högst andel subventionerade anställningar.