1. Du behåller lönen

Om arbetsplatsen brinner ner eller förstörs behåller du din lön, tjänstgöringsgrad och ditt schema. Du får alltså även ob-tillägg om du är schemalagd på sådana tider.

2022 brann 203 butiker i Sverige, enligt statstik från MSB.

2. Du kan få jobba på annan plats

Arbetsgivaren har rätt att omplacera dig, så länge du får liknande arbetsuppgifter. En omplacering ska alltid förhandlas med facket och i första hand ske inom kommunen.

3. Du måste vara tillgänglig

Om omplacering inte är möjlig får du vara hemma med lön i väntan på besked från arbetsgivaren. Du måste vara anträffbar när du är schemalagd.

4. Du kan få hjälpa till att röja

Finns det arbetsuppgifter att utföra i den förstörda butiken kan du behöva jobba där om platsen är säker att vistas i. Du kan till exempel få jobba med att plocka i ordning.

5. Du kan sägas upp

Om verksamheten inte bedöms komma i gång igen kan det bli tal om permanent omplacering eller uppsägning på grund av arbetsbrist. Det avgörs från fall till fall.

Källor: Handels fackliga rådgivning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)